Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Valberedning 2019

Valberedningen för Munters Group (MTRS), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har utsetts.

Vid Munters Group AB:s årsstämma 2017 antogs en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Robert Furuhjelm, Nordic Capital, valberedningens ordförande
  • Lars Wedenborn, FAM AB
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkringar och Fonder
  • Johan Grip, Första AP-fonden
  • Magnus Lindquist, Munters styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 lämna förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisorn, samt, vid behov, förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta till valberedningen via email till valberedningen@munters.se eller via brev till Munters Group AB, Valberedningen, Box 1188, 164 26 Kista. 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2019.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.