Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Valberedning 2018

Valberedningen för Munters Group AB (MTRS), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har utsetts.

Munters Group AB:s årsstämma antog 2017 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Robert Furuhjelm, Nordic Capital, valberedningens ordförande
  • Lars Wedenborn, FAM AB
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkringar och Fonder
  • Magnus Billing, Alecta
  • Chris Curtis, Munters styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, vid behov, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra detta till valberedningen via email: valberedningen@munters.se eller via brev. Munters Group AB, Valberedningen, Box 1188, 164 26 Kista.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2018.

Årsstämman 2018 kommer att hållas den 17 maj 2018 i Stockholm.

Pressmeddelande i PDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.