Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
AirT_Bulk_Material_Handling.jpg

Bulk Material Handling

Munters systems are widely used to prevent condensation and other moisture related issues in all bulk material and storage processes.  By keeping the air dry and cool, silos, conveyors and mixing equipment operate more efficiently, reducing the cost and time required for cleaning.

Hygroscopic products attract and retain moisture. From transporting of these materials to finished production and all stops in-between, any moisture problems can become costly.

Virtually every substance or compound has some affinity to absorb moisture from humid air and release moisture when the surrounding air is dry. In the case of hygroscopic ingredients, their affinity to absorb moisture from the air is particularly sensitive. This absorption of moisture causes many hygroscopic ingredients to stick and clump together. Once these products become sticky, they build-up inside railcars, silos, conveying lines and mixing machines. Build-ups cause product damage, blockages and disruptions in product flow, and further slows down processes in production, creating waste, sanitation and food safety problems, and overall causing costly downtime.

Dehumidification Protects Hygroscopics in Silos

Hygroscopic ingredients are commonly stored in silos. If humidity is high or if condensation occurs inside the silo, the products become sticky and slowly build-up on the silo walls and clump together.  Dehumidifiers are used to keep the air inside the silo at a specified temperature and lower dew point to prevent problems from occurring.

Pneumatic Conveying and Airveying Systems

Moisture regain causes many ingredients and powders that would otherwise convey smoothly, to stick together and build-up in conveying lines. This then slows down the process, creating sanitation problems, increasing scrap and, consequently, causes costly downtime.

As product is conveyed through the processing plant, sometimes different ingredients or materials require mixing before the final product can be reduced. As in all parts of the conveying process, if the materials or ingredients are moisture sensitive, moisture regain can cause production or product issues.

Providing conditioned air at the correct humidity and temperature levels for the specific product can ensure the product is mixed correctly and efficiently.

Benefits of Dehumidification

 • Ensures quality of product
 • Improves product flow
 • Reduces product waste
 • Prevents ingredient lumping and build-up
 • Reduces production stops for cleaning
 • Decreases drying time after sanitation

 

Filtyp
Fil
Storlek
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Klibbning och kakbildning

  Många pulver och produkter drar till sig och behåller fukt. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet och också göra det svårare att förpacka och transportera produkter.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land