Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Detaljhandel & Livsmedelsbutiker

Detaljhandel & Livsmedelsbutiker

När stora mängder fuktig luft kommer in i en butik kan en obehaglig miljö lätt uppstå. Den fuktiga luften får inte bara butikens kunder att känna sig frusna och klibbiga, utan det tvingar också butikens värme- och ventilationssystem att arbeta hårdare för att kunna hålla en ideal temperatur, med ökade energikostnader som följd.

Miljöcertifieringsstandarder (ASHRAE) kräver att ventilation installeras i kommersiella lokaler för bättre inomhusluftkvalitet. Konstruktörer av värme- och ventilationssystem möter krav gällande latent och sensibel värme, samtidigt som koldioxidutsläpp ska minskas och högre energieffektivitet ska säkerställas. Munters produkter utnyttjar teknologier för energiåtervinning och luftfuktighetskontroll som kan förse vilken butikslokal som helst med frisk, hälsosam utomhusluft vid noggrant fastställd temperatur och luftfuktighet. Genom att bara sänka luftfuktigheten kan ett värme- och ventilationssystem effektivare skapa en sval lokal, med upp till 40% lägre energikostnad som resultat.

Med Munters dedikerade uteluftsystem (DOAS) kan detaljhandeln göra stora besparingar i energikostnader, oavsett om de installerar nya eller bygger ut befintliga system. Att säkerställa korrekt behandling av ventilationsluft, förhindrar också nedbrytning av produkter och konstruktioner i butiken.

AirT-Supermarket-Display-Case.jpg

Efter installation av effektivare, högpresterande värme- och ventilationssystem som skapar en behaglig, hälsosam miljö att arbeta och handla i, upplever detaljhandeln både högre försäljning och lägre driftskostnader.

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.