Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
Thinkstock - Ship Building & Marine 2.jpg

Skeppsbyggnad & Marint

I havs- och kustklimat pågår kampen mot oönskad fukt ständigt, men den kan vinnas. Munters erbjuder moderna luftintagssystem som sätter stopp för havsstänk, regn och hagel redan vid skrovet.

Ventilationssystem för offshoreplattformar, maskinrums luftintag och intag för gasturbiner behöver skyddas från det värsta land och hav har att erbjuda. Regn, hagel, havsstänk, snö och andra luftburna partiklar tar sig in i ventilationssystemet och orsakar rost och blöta filter. Särskilt maskinrummets luftintag behöver extra uppmärksamhet, både för långtidsskydd mot rost och för att kunna hålla motorn igång i kritiska situationer.

Särskild omtanke måste ägnas luftintagen när temperaturen är nära eller under 0 oC, då risken för isbildning är hög. Droppavskiljning fungerar då enbart i kombination med extra insatta värmeelement.

Förutom alla olika väderförhållanden, finns det många skadliga luftburna partiklar att kämpa med, som cementdamm, borrdamm, tungspat, kolpartiklar från gasfackling, rök från avbränning av gaser i borrlera och sprängstoft från underhållsaktiviteter.

Munters Droppavskiljare skyddar effektivt alla system som använder luft ifrån omgivningen. 

490990233.jpg

Fördelarna är:

 • Torra filter, med längre livslängd

 • Mindre rost i ventilationssystem

 • Med torra filter kan systemet hållas i drift längre och rost på känsliga delar undvikas

 • Reducerad förekomst av mögel, bakterietillväxt, odörer och rost

 • Reducerade underhållskostnader

 • Förbättrat klimat för passagerare och besättning, inredning, lastutrymmen och känsliga instrument

Contact us and let our team of application experts provide you with Your Perfect Climate.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftföroreningar

  Munters droppavskiljare har utformats för att skydda miljön. Droppavskiljarna hindrar droppar från att komma ut i omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla juridiska reglementen och undvika rättsliga påföljder.

  Läs mer

  Tryckfall

  Lamellbaserade droppavskiljare uppvisar lägst tryckfall jämfört med andra mekanismer för gas-vätskeseparation, för många olika droppstorlekar och vätskevolymer. Anledningen är att lamellformen är flödesvänlig samtidigt som den är optimerad för vätskeseparation. Därför får du en stor fördel i olika sorters användningsområden, där droppavskiljare används.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DryCool® DuraCase

   Munters DryCool DuraCase provides operators the ability to control…

   Se fler

   M Series

   Small, solid units designed for use in minor archives, depots, waterworks,…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.