Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
shutterstock_126241472_color_screen.jpg

Stålindustrin

Behovet av att avlägsna och separera vätskor och föroreningar är fundamental i många industriella processer. Droppavskiljning spelar en viktig roll vid reduktion av kemiska förluster och utsläpp, skydd av känslig utrustning samt reduktion av föroreningar i gaser. 

Exempel på användning av droppavskiljare i stålindustrin

Reduktion av kemiska förluster & utsläpp:

 • Betningsband

 • Skrubbers/Absorbatorer/Evaporatorer         

 • Avlägsning av föroreningar i rökgaskondensat

Skydd av känslig utrustning:

 • Kompressorer

 • Turbiner

 • Intagsfilter för gasturbiner

Användningen av droppavskiljare för att rena gaser sparar energi

Lagstiftningen inom stålindustrin växer konstant i hela världen. Dessa krav kan påverka en fabriks lönsamhet och existens, så det är nödvändigt att hitta de rätta lösningarna som möter dessa krav till en rimlig kostnad.

Vid förvaring av stålprodukter är det viktigt att tänka på att ha en låg relativ luftfuktighet (RH) för att motverka korrosion och oxidering.

Steel_Rolls_in_Warehouse.jpg

Munters effektiva sorptionsavfuktare tillsätter torr luft till lagret. I det avfuktade utrymmet hålls den relativa luftfuktigheten konstant kontrollerad, oavsett varierande utomhus förhållanden. 

Att förvara metallprodukter som galvaniserat stål är vanskligt eftersom kalla ytor kan "svettas", vilket får metalldelar att rosta. Genom att använda avfuktningsteknologi vid förvaring av metall kan produktkvaliteten bibehållas med mindre materialbortfall.

Luft ifrån utrymmet dras igenom ett sorptionshjul varpå fukten i luften adsorberas av det hygroskopiska sorptionshjulet. Torr luft lämnar rotorn och distribueras på hög nivå i lagringsutrymmet för att spridas över hela lokalen.

Ny lagstiftning som rör stålindustrin uppkommer ständigt världen över. Dessa krav kan påverka både lönsamhet såväl som själva existensen för en fabrik, så det är viktigt att hitta lösningar som svarar mot dessa legala krav till en rimlig kostnad.

Kontakta oss och låt vårt team av applikationsexperter förse er verksamhet med ert perfekta klimat!

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftföroreningar

  Munters droppavskiljare har utformats för att skydda miljön. Droppavskiljarna hindrar droppar från att komma ut i omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla juridiska reglementen och undvika rättsliga påföljder.

  Läs mer

  Tryckfall

  Lamellbaserade droppavskiljare uppvisar lägst tryckfall jämfört med andra mekanismer för gas-vätskeseparation, för många olika droppstorlekar och vätskevolymer. Anledningen är att lamellformen är flödesvänlig samtidigt som den är optimerad för vätskeseparation. Därför får du en stor fördel i olika sorters användningsområden, där droppavskiljare används.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • M Series

   Small, solid units designed for use in minor archives, depots, waterworks,…

   Se fler

   GLASdek®

   Munters GLASdek® är en högeffektiv evaporativ fukt- och kyldyna som är…

   Se fler

   Thermo-Z™ Welded Plate Heat Exchanger

   The Thermo-Z™ plate-style heat-exchanger is designed to recover heat from…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.