Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Valberedning 2024

MUNTERS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

Valberedningen för Munters Group AB (publ), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har nu utsetts.

Vid Munters Group AB:s årsstämma 2021 antogs en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen och ska även sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Magnus Fernström, FAM AB, valberedningens ordförande
  • Celia Grip, Swedbank Robur Fonder
  • Mats Larsson, Första AP-fonden
  • Philip Mesch, Odin Fonder

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, vid behov, förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta till valberedningen via e-mail till valberedningen@munters.se eller via brev till Munters Group AB, Valberedningen, Box 1188, 164 26 Kista.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 18 januari, 2024.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.