Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

blurry-people.png

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska Munters styrelse bestå av lägst en och högst tio ledamöter valda av årsstämman för en mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Magnus Lindquist

Magnus Lindquist

Styrelsens ordförande sedan december 2018. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:Ekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industriföretag, främst som Group Vice President i Autoliv och Perstorpkoncernen. Mångårig erfarenhet som Senior Partner på Triton.

Pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Cary Group AB. Partner i CORDET Capital Partners.

Urval tidigare uppdrag: Ordförande i Norma, Ambea, Alimak och Polygon samt styrelseledamot i Bravida, Mycronic, Ovako och Trust Payments Ltd.

Innehav i Munters Group AB: 400 000 aktier 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

Håkan Buskhe

Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Teknologie Licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Mer än 30 års erfarenhet av program- och driftsledning samt affärsutveckling från nationella och internationella kommersiella industribolag, bland annat Saab AB, E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB.

Pågående uppdrag/befattningar: VD för FAM AB. Styrelseordförande i IPCO AB, styrelseledamot i AB SKF, Stora Enso Oyj och Kopparfors Skogar AB.

Urval tidigare uppdrag:
Styrelseledamot i Nefab AB, Vattenfall AB och Teknikföretagen; vice ordförande i styrelsen för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD); Styrelseordförande i Green Cargo AB; VD och koncernchef för Saab AB; VD och koncernchef för E.ON Nordic AB och E.ON Sverige AB; Vice VD för E.ON Sverige AB; VD för Land Operations för Schenker AG, Schenker North och Schenker-BTL AB; VD för Storel AB, Carlsberg och Coca-Cola Distribution AB; Produktionsdirektör för Carlsberg Sverige.

Innehav i Munters Group AB: -

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

 

Helene Fasth Gillstedt

Helen Fasth Gillstedt

Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i hållbar utveckling, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet och KTH. Över tjugo års erfarenhet i ledande positioner vid Statoil-konsernet och SAS Group.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Handelsbanken Fonder AB samt deras representant i valberedningar, Storytel AB, PowerCell AB, Samhall AB, och vd i Blong AB.

Urval tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Humana AB, AcadeMedia AB, Lindorff Group AS, Swedesurvey AB, Svefa Holding AB (publ och Intrum AB.

Innehav i Munters Group AB: 4 000 Aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.


Per Hallius

Per Hallius

Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Harvard Business School. Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Oberoende rådgivare, styrelseledamot och investerare. Närmare 25 år inom managementkonsultbranschen, senast som Senior Partner i Boston Consulting Group.

Andra pågående uppdrag/befattningar:Styrelseordförande i Consilium Safety TopCo AB, Styrelseordförande i Nefab Group AB, Vice styrelseordförande i Ruukki Construction Oy, Styrelseledamot i PMH Affärsutveckling AB, Beowulf AB och Quant AB. Industriell rådgivare och Operating Chairman till Nordic Capitals Fonder. Rådgivare till ledande befattningshavare i industriella multinationella företag.

Urval tidigare uppdrag: Styrelseordförande i United Minds Samhällsanalys AB och Nefab Group AB.

Innehav i Munters Group AB: 84 031 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

Lena Olving

Lena Olving

Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola. Diverse ledningsuppdrag inom Volvo Cars, inkl 5 år i Asien och 7 år i koncernledningen. Tidigare VD och koncernchef för Mycronic AB, Samhall Högland AB och COO och vice VD för Saab AB. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: Partner och grundare av Olving & Ohberg AB, Styrelseordförande för Academic Work Holding AB, Scandinova Systems AB och Kungliga Operan AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Investment AB Latour, Stena Metall AB, NXP och IVA:s Näringslivsråd.

Urval tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Gunnebo AB, Norsk Hydro AS, Novozymes AS och SJ AB.

Innehav i Munters Group AB: 500 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

Kristian Sildeby

Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet och kompensationsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Investment Manager på FAM AB. Tidigare Vice President, Head of Finance and Risk Management på Investor AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 82an Invest AB, Styrelseledamot i Höganäs AB, Kivra AB, Nefab Holding AB, Spendrups Bryggeri AB och Peltarion AB.

Urval tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Blasieholmen 54 Restaurang AB. Styrelseledamot i Lindström & Göthberg Executive Development AB och Power Wind Partners AB.

Innehav i Munters Group AB: 6 000 Aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

 

Juan Vargues

Juan Vargues

Styrelseledarmot sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL), gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet, Göteborg. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar i globala industrivaruföretag bland annat inom ASSA ABLOY och Besam.

Andra pågående uppgrag/befattningar: VD och Koncernchef för Dometic Group AB.

Urval tidigare uppdrag: Vice VD för ASSA ABLOY, VD och affärsområdeschef för ASSA ABLOY Entrance Systems, tidigare VD och koncernchef för Besam Group samt chefspositioner inom SKF-koncernen.

Innehav i Munters Group AB: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

Anna Westerberg

Styrelseledamot sedan 2020. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Många års erfarenhet av ledande befattningar i det globala industribolaget AB Volvo. Gedigen kunskap om digitalisering och innovation samt försäljning och utveckling av tjänster och produkter i en global miljö.

Pågående uppdrag/befattningar:
 President Volvo Buses.  Styrelseuppdrag i Volvo Group Connected Solutions och Volvo Group Venture Capital.

Urval tidigare uppdrag:
Senior Vice President för Volvo Group Connected Solutions; VD för Volvo Group Venture Capital; Vice President Product Management Industrial för Volvo Penta; VD för Infocandy Group Ltd; Managementkonsult på Applied Value LLC och Applied Value AB.

Innehav i Munters Group AB: -

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

 

Simon HenrikssonSimon Henriksson

Styrelseledamot sedan 2017.
Arbetstagarrepresentant utsedd av IF Metall.

Befattning i Munters: Materialförsörjning, Tobofabriken.

Innehav i Munters Group AB: 350 aktier

 

 

Robert Wahlgren

Robert Wahlgren

Styrelseledamot sedan 2010.
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.

Befattning i Munters: Customized Project Engineering Coordinator i Munters Europe AB.

Innehav i Munters Group AB: -

 

Tor Jansson

Styrelsesuppleant sedan 2019.
Arbetstagarrepresentant utsedd av IF Metall.

Befattning i Munters: Tobofabriken.

Innehav i Munters Group AB: -

 

* Inget indirekt innehav

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.