Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

blurry-people.png

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska Munters styrelse bestå av lägst en och högst tio ledamöter valda av årsstämman för en mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Magnus Lindquist

Magnus Lindquist

Född 1963. Styrelsens ordförande sedan december 2018. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industriföretag, främst som Group Vice President i Autoliv och Perstorpkoncernen. Mångåring erfarenhet som Senior Partner på Triton. 

Pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Ryds Bilglas. Partner i CORDET Capital Partners.

Urval tidigare uppdrag: Ordförande i Norma, Ambea, Alimak och Polygon samt styrelseledamot i Bravida, Mycronic och Ovako. 

Innehav i Munters Group AB: 3,000,000 köpoptioner - se pressrelease för mer info.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Johan Ek

Johan Ek

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2018. 

Utbildning  och arbetslivserfarenhet: Civilekonom vid Hanken School of Economics i Helsingfors, Finland. Bred erfarenhet av både ledande positioner och styrelsearbete. President och CEO i Relacom samt President för Powerwave Technologies Inc och LGP Allgon. Tillförordnad VD och koncernchef för Munters.

Pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Sunrise Medical. Styrelseledamot i Handicare

Urval tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Handicare, Saferoad och Corob Engineering samt styrelseledamot i Acino och Ramirent.

Innehav i Munters Group AB: 3,000,000 köpoptioner - se pressrelease för mer info.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

 

Helene Fasth Gillstedt

Helen Fasth Gillstedt

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i hållbar utveckling, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet och KTH. Över tjugo års erfarenhet i ledande positioner vid Statoil och SAS Group.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Handelsbanken Fonder AB, Samhall AB, Humana AB, och vd i Blong AB.

Urval tidigare uppdrag:  Styrelseledamot i AcadeMedia AB, Lindorff Group AS, Swedesurvey AB, Svefa Holding AB (publ), Sjölunda Gård Ekogrossisten AB.

Innehav i Munters Group AB: 3 000 Aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.


Per Hallius

Per Hallius

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Harvard Business School. Civilekonom HHS, Oberoende rådgivare, styrelseledamot och investerare. Närmare 25 år inom managementkonsultbranschen, senast som Senior Partner i Boston Consulting Group.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Nefab Group AB. Vice styrelseordförande i Ruukki Construction Oy. Styrelseledamot i PMH Affärsutveckling AB och styrelseledamot i Kemetyl Holding AB, Beowulf AB och Quant AB. Industriell rådgivare till Nordic Capitals Fonder. Rådgivare till ledande befattningshavare i stora industriella multinationella företag.

Urval tidigare uppdrag:  Styrelseordförande i United Minds Samhällsanalys AB och My Academy Sweden AB.

Innehav i Munters Group AB: 84 031 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare. Per Hallius har ett konsultavtal med Nordic Capital Limited och Nordic Capitals Fonder. 

 

Andreas NäsvikAndreas Näsvik

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Arbete med corporate finance, private equity, mezzanininvestering samt skuldsanering vid Deutsche Bank, Goldman Sachs Investment Banking och Goldman Sachs Capital Partners.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Ryds Bilglas, Partner i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder, och styrelseledamot i Intrum AB.

Urval tidigare uppdrag:  Styrelseledamot i Lindorff AB.

Innehav i Munters Group AB: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

 

Lena Olving

Lena Olving

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola. Diverse ledningsuppdrag inom Volvo Cars och Volvo Components. Tidigare VD för Samhall Högland AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: VD för Olving & Ohberg AB, Styrelseordförande för Academic Work Holding AB, Styrelseordförande för Kungliga Operan AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Investment AB Latour (publ), NXP (publ) och IVA:s Näringslivsråd.

Urval tidigare uppdrag: VD och koncernchef för Mycronic AB (publ). Styrelseledamot i SJ AB och Novozymes AS.

Innehav i Munters Group AB: 500 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Kristian Sildeby

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Investment Manager och CFO i FAM AB. Tidigare Vice President, Head of Finance and Risk Management på Investor AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 82an Invest AB, Styrelseledamot i Höganäs AB, Nefab Holding AB, Sol Voltaics AB, QuNano AB, Kivra AB.

Urval tidigare uppdrag:  Styrelseordförande i Blasieholmen 54 Restaurang AB. Styrelseledamot i Lindström & Göthberg Executive Development AB, Power Wind Partners AB, Elk Holding AB, och Mathias Dahlgren Innovations AB.

Innehav i Munters Group AB: 6 000 Aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Juan Vargues

Född 1959. Styrelseledarmot sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL), gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet, Göteborg. Närmaste 25 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industrivaruföretag bland annat inom ASSA ABLOY och Besam.

Andra pågående uppgrag/befattningar: VD och Koncernchef för Dometic Group AB.

Urval tidigare uppdrag: Vice VD för ASSA ABLOY, VD och affärsområdeschef för ASSA ABLOY Entrance Systems, VD och koncernchef för Besam Group, Vice VD och Europachef respektive marknadsdirektör i Besam Group samt chefspositioner inom SKF-koncernen.

Innehav i Munters Group AB: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

Pia NordqvistPia Nordqvist

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2010. Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.

Befattning i Munters: Senior Business Application Specialist i Munters AB.

Innehav i Munters Group AB: -

 

 

Simon HenrikssonSimon Henriksson

Född 1984. Suppleant sedan 2017. Arbetstagarrepresentant utsedd av IF Metall.

Befattning i Munters: Materialförsörjning, Tobofabriken.

Innehav i Munters Group AB: 350 aktier

 

 

 

Robert WahlgrenRobert Wahlgren

Född 1969. Suppleant sedan 2010. Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.

Befattning i Munters: Customized Project Engineering Coordinator i Munters Europe AB.

Innehav i Munters Group AB: -

 

 

 

* Inget indirekt innehav

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.