Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
shutterstock_99595172-color-screen.jpg

Kött, Fågel och Fisk

Förebyggande av kondens i köttindustrin

Oönskad fukt utgör ofta ett problem i kött-, fågel- och fiskprocessanläggningar. Kondens som bildas på utrustning, golv, tak och väggar, kan leda till potentiell matkontaminering med försämrad produktkvalitet som följd. Dessutom kan kondens och imma utgöra säkerhetsproblem för personalen.

Kondensation sker i kött-, fågel- och fiskprocessanläggningar när varm, fuktig luft kommer i kontakt med kalla ytor som de i slakt-, kyl- och paketeringsrum. Produktionspersonalen kan få ägna avsevärd tid åt att torka kondens från tak och takrör som angränsar till slaktrummet.

All kondens måste avlägsnas efter rengöring innan processningen påbörjas. Köttfabriker tar till många åtgärder för att komma åt kondensproblem: de låter täcka över kylare med plastskynken, då temperaturskillnader kan få taket att svettas; anställer personal för att torka kondens från golven; installerar fläktar för att öka luftflödet i slaktrummet. Detta drar ofta in luft med högre luftfuktighet, vilken tillför fukt och skapar obalanser i luftflödet och kan öka kondensationen ytterligare. Obalanser i luftflödet kan även leda till kondensation i andra delar av fabriken.

Ökade kontroller av USDA och andra tillsynsmyndigheter har fått industrin att aktivt söka efter kostnadseffektiva lösningar för imma, isbildning, kondensdropp, och andra fuktrelaterade problem, för att uppfylla nolltoleransriktlinjerna och undvika avvikelserapporter. 

Munters sorptionsavfuktare kontrollerar noggrant luftfuktigheten och daggpunkten i fabriken så kondensation inte kan uppstå.

Munters’ Service Engineers can carry out airflow tests to determine the existing airflow patterns, to ensure the effective distribution of the dry air.  Within hours of starting up the Munters system, ice and condensation disappears, plastic sheeting can be removed and sanitation processes are made easier and less frequent.

shutterstock_86445538-color-screen.jpg

Award

         

Health & Safety Award

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Klibbning och kakbildning

  Många pulver och produkter drar till sig och behåller fukt. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet och också göra det svårare att förpacka och transportera produkter.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land