Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Kött, Fågel och Fisk

Kött, Fågel och Fisk

Oönskad fukt är ofta ett problem i kött-, fågel- och fiskprocessanläggningar. När varm, fuktig luft kommer i kontakt med kalla ytor som de i slakt-, kyl- och paketeringsrum sker kondensation, med risk för bakterietillväxt och försämrad produktkvalitet. Munters avfuktningslösningar hjälper industrin att nå den höga hygienstandard som krävs vid hantering av kött, fågel, eller fisk. 

Förebyggande av kondens i köttindustrin

Oönskad fukt utgör ofta ett problem i kött-, fågel- och fiskprocessanläggningar. Kondens som bildas på utrustning, golv, tak och väggar, kan leda till potentiell matkontaminering med försämrad produktkvalitet som följd. Dessutom kan kondens och imma utgöra säkerhetsproblem för personalen.

Kondensation sker i kött-, fågel- och fiskprocessanläggningar när varm, fuktig luft kommer i kontakt med kalla ytor som de i slakt-, kyl- och paketeringsrum. Produktionspersonalen kan få ägna avsevärd tid åt att torka kondens från tak och takrör som angränsar till slaktrummet.

All kondens måste avlägsnas efter rengöring innan processningen påbörjas. Köttfabriker tar till många åtgärder för att komma åt kondensproblem: de låter täcka över kylare med plastskynken, då temperaturskillnader kan få taket att svettas; anställer personal för att torka kondens från golven; installerar fläktar för att öka luftflödet i slaktrummet. Detta drar ofta in luft med högre luftfuktighet, vilken tillför fukt och skapar obalanser i luftflödet och kan öka kondensationen ytterligare. Obalanser i luftflödet kan även leda till kondensation i andra delar av fabriken.

Want the full story about microbial growth?

Want to find out more about how Munters dehumidification solutions can help you reduce microbial growth in your meat processing facilities? Read the Munters white paper to get the full story.

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.