Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Drycker

Drycker

Vid kaffetillverkning separeras, filtreras och koncentreras det lösliga kaffet, innan det förs in i spraytorken där det torkas till pulver. Avfuktad luft som leds in i spraytorken värms upp till ca 250°C (480°F) och blåses ned genom extraktet för att avdunsta vattnet. Luften avleds från spraytornet, nära botten, samtidigt som torrt kaffepulver ansamlas på botten med ett fuktinnehåll på 2-4%.

Spraytorkning med torrluft föredras framför frystorkning, eftersom det är mer ekonomiskt, har kortare torktid och är mer användbart vid hantering av värmekänsliga produkter.

Eftersom luftfuktigheten i den omgivande luften kan fluktuera genom årets säsonger, används Munters torrluft till att avfukta spraytornet för jämnare luftfuktighet, korta ned torktiden, spara energi och genomgående uppehålla den fina, runda kornkvaliteten i den färdiga produkten.

Kaffepulvret agglomereras sedan för att uppnå optimal korntyp, som löses upp lättare i konsumentens kaffekopp. Därefter torkas den ytterligare, kyls i en fluidiserad bäddtorkare och transporteras pneumatiskt med Munters avfuktare, för att undvika återabsorption av fukt.

Snabbkaffekorn är hygroskopiska och måste därför förpackas i lågfuktmiljö för att hålla produkten torr och i premiumtillstånd, tills de öppnas av konsumenten.

Med Munters Avfuktare får tillverkaren flera fördelar:

  • Genomgående hög premiumkvalitet
  • Kortare torktider
  • Förhindrat fuktåterupptag och klibbning
  • Lägre energikonsumtion

Formsprutning av plastflaskor

Vid formsprutning av plastflaskor kan kondens på gjutformarnas ytor, orsaka reducerad kvalitet och förlängda produktionscykler, med ökade driftskostnader som följd.

Kondens orsakar kvalitetsproblem för formsprutningen av plastflaskor i form av vattenfläckar eller sprickor. Munters sorptionsavfuktare löser de här problemen genom att injicera torr luft direkt in i formsprutningsutrymmet eller processrummet. Genom att hålla luften i omgivningen runt formsprutningsformarna torr, kan operatörerna optimera temperaturen på kylmedlet, vilket leder till snabbare produktionscykler och mer produkt per cykel.

507819475.jpg

Med Munters Avfuktare upplever tillverkaren många fördelar:

  • Snabbare produktionscykler – upp till 40% produktionsökning tack vare lägre temperatur på kylmedlet
  • Minskat underhållsbehov av formarna, med kraftigt reducerad mängd ytkorrosion
  • Ingen nedsaktad produktion pga. hala ytor
  • Ingen kondens som skadar ytorna
  • Produktionsplaneringen håller året runt

Munters avfuktarsystem eliminerar kondens genom att torka luften som omger formen. Energieffektiva sorptionsavfuktare absorberar och avlägsnar fukten från luften. Med torr luft kan inte kondens bildas på flaskformarnas ytor längre.

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.