Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
87680827.jpg

Drycker

Vid kaffetillverkning separeras, filtreras och koncentreras det lösliga kaffet, innan det förs in i spraytorken där det torkas till pulver. Avfuktad luft som leds in i spraytorken värms upp till ca 250°C (480°F) och blåses ned genom extraktet för att avdunsta vattnet. Luften avleds från spraytornet, nära botten, samtidigt som torrt kaffepulver ansamlas på botten med ett fuktinnehåll på 2-4%.

Spraytorkning med torrluft föredras framför frystorkning, eftersom det är mer ekonomiskt, har kortare torktid och är mer användbart vid hantering av värmekänsliga produkter.

Eftersom luftfuktigheten i den omgivande luften kan fluktuera genom årets säsonger, används Munters torrluft till att avfukta spraytornet för jämnare luftfuktighet, korta ned torktiden, spara energi och genomgående uppehålla den fina, runda kornkvaliteten i den färdiga produkten.

Kaffepulvret agglomereras sedan för att uppnå optimal korntyp, som löses upp lättare i konsumentens kaffekopp. Därefter torkas den ytterligare, kyls i en fluidiserad bäddtorkare och transporteras pneumatiskt med Munters avfuktare, för att undvika återabsorption av fukt.

Snabbkaffekorn är hygroskopiska och måste därför förpackas i lågfuktmiljö för att hålla produkten torr och i premiumtillstånd, tills de öppnas av konsumenten.

Med Munters Avfuktare får tillverkaren flera fördelar:

 • Genomgående hög premiumkvalitet
 • Kortare torktider
 • Förhindrat fuktåterupptag och klibbning
 • Lägre energikonsumtion

Formsprutning av plastflaskor

Vid formsprutning av plastflaskor kan kondens på gjutformarnas ytor, orsaka reducerad kvalitet och förlängda produktionscykler, med ökade driftskostnader som följd.

Kondens orsakar kvalitetsproblem för formsprutningen av plastflaskor i form av vattenfläckar eller sprickor. Munters sorptionsavfuktare löser de här problemen genom att injicera torr luft direkt in i formsprutningsutrymmet eller processrummet. Genom att hålla luften i omgivningen runt formsprutningsformarna torr, kan operatörerna optimera temperaturen på kylmedlet, vilket leder till snabbare produktionscykler och mer produkt per cykel.

507819475.jpg

Med Munters Avfuktare upplever tillverkaren många fördelar:

 • Snabbare produktionscykler – upp till 40% produktionsökning tack vare lägre temperatur på kylmedlet
 • Minskat underhållsbehov av formarna, med kraftigt reducerad mängd ytkorrosion
 • Ingen nedsaktad produktion pga. hala ytor
 • Ingen kondens som skadar ytorna
 • Produktionsplaneringen håller året runt

Munters avfuktarsystem eliminerar kondens genom att torka luften som omger formen. Energieffektiva sorptionsavfuktare absorberar och avlägsnar fukten från luften. Med torr luft kan inte kondens bildas på flaskformarnas ytor längre.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Klibbning och kakbildning

  Många pulver och produkter drar till sig och behåller fukt. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet och också göra det svårare att förpacka och transportera produkter.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land