Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
shutterstock_135781739-color-screen.jpg

Kemiska processer

Användningsområdet kemiska processer, inklusive gödseltillverkning och återvinning av använd syra, innebär ofta luftströmmar vid höga temperaturer, som behöver värmas eller kylas i energikrävande processer, vilket i sin tur betyder höjda kostnader. Användning av Munters högtemperatursvärmeväxlare för att överföra energi från spillgas till andra gasströmmar som behöver energi, gör att man lyckas sänka de kostnaderna.

Dessutom kämpar kemikalietillverkare med oönskad fukt pga. förhöjd luftfuktighet. Luftfuktighet gör att produkter blir klibbiga och klumpar ihop sig, vilket ger problem med produktionseffektivitet som följd. Genom att avfukta inkommande luft med Munters sorptionsavfuktare, uppnås den perfekta miljön för tillverkning, paketering, transport och förvaring av fuktkänsliga produkter.

Munters produkter skräddarsys för att kunna erbjuda den optimala lösningen för just din kemiska process.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftföroreningar

  Munters droppavskiljare har utformats för att skydda miljön. Droppavskiljarna hindrar droppar från att komma ut i omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla juridiska reglementen och undvika rättsliga påföljder.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   MX² Plus Climate System

   Kärnan i MX² Plus klimatsystem är Munters nya och effektiva avfuktare…

   Se fler

   HCE Series

   Munters HCE series dehumidifiers are designed to efficiently dehumidify…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.