Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Kemiska processer

Kemiska processer

Användningsområdet kemiska processer, inklusive gödseltillverkning och återvinning av använd syra, innebär ofta luftströmmar vid höga temperaturer, som behöver värmas eller kylas i energikrävande processer, vilket i sin tur betyder höjda kostnader. Användning av Munters högtemperatursvärmeväxlare för att överföra energi från spillgas till andra gasströmmar som behöver energi, gör att man lyckas sänka de kostnaderna.

Dessutom kämpar kemikalietillverkare med oönskad fukt pga. förhöjd luftfuktighet. Luftfuktighet gör att produkter blir klibbiga och klumpar ihop sig, vilket ger problem med produktionseffektivitet som följd. Genom att avfukta inkommande luft med Munters sorptionsavfuktare, uppnås den perfekta miljön för tillverkning, paketering, transport och förvaring av fuktkänsliga produkter.

Munters produkter skräddarsys för att kunna erbjuda den optimala lösningen för just din kemiska process.

Svavelsyrafabriker

Framställning av svavelsyra kräver uppvärmning av luftströmmar till mycket höga temperaturer, med stora kostnader för ekonomin och miljön som följd.

Användning av högtemperatursvärmeväxlare till framställningen kan sänka dessa kostnader, men många kunder är tveksamma till kvaliteten och pålitligheten hos dem i deras kritiska processer.

Munters har stor erfarenhet av att tillhandahålla högtemperatursvärmeväxlare till svavelsyrefabriker för deras CIP- och HIP-processer, vilket ger våra kunder en känsla av trygghet i vetskapen att de kan använda våra produkter, sänka sina kostnader och inte behöva oroa sig för att de inför nya problem i sina processer. Munters skräddarsyr värmeväxlarna till att ge den optimala lösningen för användningsområdet och kunden.

Glasproduktion

Den tunna genomskinliga plastfilmen som håller samman lagren i säkerhetsglas, är mycket hygroskopisk. Hygroskopiska produkter är mer känsliga för relativ luftfuktighet än absolut luftfuktighet, och den relativa luftfuktigheten kan vara hög när som helst under året.

Om fukt tillåts absorbera, kokar filmen i processen och skapar ångbubblor som fångas i det laminerade glaset, med försämrad kvalitet och produktförlust som följd. Munters sorptionsavfuktare skapar miljöer med låg luftfuktighet för tillverkning, förvar och användning av det här laminatbindemedlet.

För att undvika luftfuktighetsproblem måste temperaturen ligga på 21°C/70°F vid 20-22% relativ luftfuktighet. Munters industriella avfuktningssystem är idealiska för användning inom glasproduktion, då de med tillförlitlighet kan upprätthålla rigorösa förhållanden som vid -57°C/-70°F daggpunkt. Systemet finns dessutom tillgänglig i flera utföranden genom 100 000 SCFM.

Genom användning av Munters avfuktningssystem blir det enkelt att upprätthålla produktionstakten och reducera mängden material som måste kastas bort pga. bubbelbildning i bindemedlet.

Plast

Under de flesta formgjutningsprocesser med plaster, måste gjutformen vara väldigt kall för att optimalt resultat ska uppnås.

Den snabba nedkylningen av gjutformen gör att vattenånga i omgivningen kondenserar på dess kalla yta. Kondens skapar problem för gjutformen, eftersom det kan orsaka rost. Det kan också skapa kvalitetsproblem för gjutformen, som sprickor och vattenfläckar.

Munters avfuktningssystem eliminerar kondens genom att torka den omgivande luften kring gjutformen. En energieffektiv, torr sorptionsavfuktare absorberar och avlägsnar fukt ifrån luften. Eftersom luften är torr, kan kondens inte längre bildas på gjutformens yta.

Fördelar med att använda Munters avfuktningssystem för plastgjutningsprocesser:

  • Kortare cykler - vissa kunder rapporterar en produktionsökning på 40% med samma maskiner, enbart genom lägre kyltemperatur
  • Förbättrade egenskaper på de gjutna delarna – snabb avkylning utan kondens förbättrar klarheten och kristallstrukturen i PET-delar
  • Reducerat underhåll av delarna – eftersom gjutformen inte längre badar i vatten under varje gjutning, reduceras ytrost kraftigt.
  • Ingen rost på styrstiften – den torra luften skyddar styrstiften så kunden inte behöver sakta ned produktionen eller låta dyrbara maskiner vila pga. rost på precisionsglidytorna.
  • Bättre ytor på delarna – torr luft säkerställer att kondens inte äventyrar de mikroprecisa ytdetaljerna på delarna, eller lämnar vatten på ytan som stör lackprocessen.
  • Konsekvent hållna produktionsscheman – genom att kontinuerligt uppfylla luftspecifikationerna, håller kunderna produktionsplanerna konsekvent, oavsett väder eller tid på året.
Lösningar för denna industri

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.