Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Avfuktning i konstruktion

Avfuktning i konstruktion

I byggindustrin håller ständigt kortare deadlines med fortsatt hög kvalitet chefer, huvudentreprenörer och underentreprenörer vakna om nätterna. En av många utmaningar är att man ofta möts av betong med förhöjda fukthalter. Genom att användar Munters industriella avfuktare exempelvis i brokonstruktioner kan du öka livslängden och spara resurser. 

Att vänta på den naturliga torkningsprocessen är ofta ohållbart, pga. att tiden det kan ta att torka kan orsaka förseningar. Såvida inte specifikationerna för fukthalten i betongen möts, kan nästa våning inte resas, tätningsmedel kan inte appliceras och golvläggare kan inte börja arbeta. Denna kedjereaktion av förseningar ökar kostnaderna och riskerar att deadlinen för färdigställandet missas. 

Av de olika byggnadsmaterialen kan betong ofta vara en av de mest besvärliga fuktkällorna. Även om den verkar torr, kan skenet bedra: Vid genomsnittsförhållanden torkar ett betongblock uthällt i en stängd byggnad i en takt av 1 tum i månaden. Även om detta är en generalisering, kan den faktiska takten skilja sig åt, beroende på ingredienserna i just den satsen, blandningsmetod, härdningsprocedur och omgivningsförhållanden: inom- och utomhustemperatur och – luftfuktighet.

Om inte överskottsfukten avlägsnas, kan flera problem uppstå:

  • Fuktvandring till ytan, kan resultera i bindmedelsfel, missfärgning av golvmaterial och bubblor i ytbeläggningen.
  • Mögeltillväxt i andra material, om den höga fukten i omgivningen består.
  • Svag grundfästning av golvet på betongytan.

Munters kan erbjuda det perfekta klimatet för att förhindra att förseningar uppstår och att angripa mögelproblem.

Avfuktning i brokonstruktioner

Genom att användare avfuktare i brokonstruktioner kan du öka livslängden och spara resurser. Korrosion i broars stålkonstruktioner orsaker stora underhållskostnader. Tack vare avfuktare som håller luften torr inuti brons fackverkskonstruktion skyddas hela konstruktionen från rost, Munters pålitliga avfuktare kräver minimalt med underhåll och håller den relativa luftfuktigheten under 50% RF runt stålkonstruktionen. Det spar mycket tid och pengar istället för att personal ska underhålla rostskyddsmålning.

Kontakta Munters för mer information om produktsortimentet som är speciellt utformat för att handskas med kraven från byggnadsindustrin.

Lösningar för denna industri

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.