Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Kolkraftverk

Kolkraftverk

Genom rening av avgaser, kan mängden skadliga utsläpp minskas drastiskt. Droppavskiljare från Munters är en del av den processen. Ett exempel på användning av den här teknologin är i kolkraftverk.

Genom rening av rökgaser, kan mängden miljöskadliga utsläpp minskas drastiskt. Droppavskiljare från Munters är en del av den processen. Ett exempel på användning av den här teknologin är i kolkraftverk.

Många kraftverk är koleldade, vilket helt naturligt ger problem med luftföroreningar. Svavelutsläpp från kolkraftverk kan orsaka surt regn, med omfattande skador på byggnader och miljön som följd. Många länders regeringar har därför infört strikta reglementen för att reducera utsläppen, som ligger bakom det sura regnet.

I rökgasreningsprocessen används droppavskiljningsteknologi utvecklad av Munters. Ett stort antal framgångsrika projekt har genomförts i Asien, Europa och många andra regioner över hela världen, där rökgaser från kolkraftverk har renats i en process som kallas avsvavling. Reningsprocessen sker i ett processtorn som rökgaserna passerar igenom innan de släpps ut genom kraftverkets skorstenar.

Munters erbjuder olika produkter och lösningar för koleldade kraftverk.

  • Aktiva kraftverk  – Rökgasrening
  • Inaktiva kraftverk  (i beredskap eller nedlagda) –  bevarande genom avfuktning

 

I ett första steg sprayas rökgasen med en blandning av vatten och kemikalier som binder föroreningarna. Genom en kombination av hastighet och tröghetskrafter, fångar sedan Munters droppavskiljare de kontaminerade dropparna, som faller ned och ansamlas på botten av processtornet.  I droppavskiljaren finns också en rengöringsanläggning, som gör att kontaminerat vatten och sörja kan avlägsnas från droppavskiljaren och hålla den ren, för bästa möjliga effekt.

459504093.jpg

Rökgasrening genom avsvavling är mycket effektiv. Över 95 % av föroreningarna elimineras i den här processen.

Inaktiva kraftverk (kol och övriga)

Ångpannor (rökgas- och vattensidan), hela pannrum, rörsystem och ångturbiner kan enkelt bevaras med hjälp av Munters Avfuktningsteknologi. Genom att sänka den Relativa luftfuktigheten till ca 50% eller lägre, kan rost stoppas, eller i fall med kraftigt kontaminerade miljöer, saktas ned avsevärt.

I fall med kolkraftverk i beredskap, kan rökgassidan av pannan skyddas; ångturbinen med. I fall med nedlagda kolkraftverk, kan allt vatten avlägsnas från vattensidan och ersättas med torr luft. Återaktivering kräver ingen särskild process för att bryta bevaringen – det är bara att sätta på vattnet igen.

Bevaring med Munters avfuktningsteknologi är beprövad, enkel, billig och mycket effektiv. Vår Munters avfuktningsteknologi kan användas i kolkraftverk, men också i andra sorters kraftverk, däribland Gasturbinkraftverk.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.