Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
Industry_Health-Care.jpg

Sjukvård

Munters utrustning tillhandhåller noggrann kontroll av temperatur och luftfuktighet, för att skapa optimala förhållanden där tillväxt av skadliga bakterier och virus förhindras, samtidigt som komforten för både patienter och vårdpersonal förbättras.

Läkemedelsindustrin utvecklas snabbt, precis som avfuktningsteknologin. Det är avgörande att konstruktionsingenjörer identifierar en lämplig temperatur och daggpunkt för utrymmet, för att kunna fastställa vilken avfuktningsutrustning som bäst passar sjukhusets behov. När man väljer utrustning, måste ingenjörerna, förutom de noggrant fastställda kraven för utrymmet, även se till vägar att förbättra hela verksamheten i lokalen. Med ökade kostnader för utrustning försöker ingenjörerna hitta mer pålitliga och energieffektiva avfuktningslösningar.

Många sjukvårdsinrättningar har gynnats av Munters system, tack vare tillgången på hög kapacitet hårddiskar. Munters har nödvändig erfarenhet och expertis för att hjälpa till att välja den lämpligaste lösningen för att förbättra inomhusluftens kvalitet, minska energikostnader och underhåll av byggnaden.

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek

Pdf dokument

1,63 MB

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   Desiccant Dehumidification System DDS

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler

   Integrated Custom Air Handler (ICA)

   Custom air handling system with system capacities from 500 cfm to over…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.