Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Kommersiella & offentliga byggnader

Kommersiella & offentliga byggnader

Byggnader och kontorsutrymmen måste värna hälsa, säkerhet och allmänt välbefinnande för alla som vistas i lokalen.

Offentliga lokaler kräver en viss andel utomhusluft i ventilationen. Luftfuktighet och temperatur måste dock konstant hållas på en noggrant fastställd nivå. Oönskad fukt påverkar hela byggnaden, från själva byggnadselementen till de som befinner sig där och deras hälsa. Otillräcklig luftfuktighetskontroll leder till mögel på kontorsmaterial, som t.ex. papper och böcker, förfall av inredning, som skadade mattor och buckliga golv. Dålig kvalitet på inomhusluften leder till huvudvärk, trötthet, astma (och andra luftvägsrelaterade problem) och koncentrationssvårigheter, med en mindre produktiv arbetsplats som följd. Vissa kontorsbyggnader har dessutom arkiv eller privata konstsamlingar som måste skyddas mot förfall.

Kylning och upprätthållande av en behaglig atmosfär på en flygplats är en utmaning. Det stora antalet människor som passerar in och ut samt öppnandet och stängandet av dörrar, utgör en oförutsägbar belastning för ett luftbehandlingssystem att hantera (och att göra det effektivt är ännu svårare). Flygplatser måste uppfylla inneluftreglementen, vilka kräver att en viss mängd uteluft ständigt förs in. De måste också upprätthålla ett visst lufttryck för att undvika att kolmonoxid (CO) kommer in. Med användning av Munters energieffektiva teknologi för att kontrollera temperatur och luftfuktighet på flygplatsen, uppfylls inneluftreglementen, samtidigt som utrymmet fylls med behagligare luft och man gör besparingar i energikostnader.

KONTAKTA OSS

Här hittar du närmaste kontakt

Eller välkommen att ringa vår växel så får du hjälp:

08-626 63 00

New White Paper

Learn more about humidity's role in reducing viral transmission

Download
Lösningar för denna industri

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.