Ställ en fråga!

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.

Stäng
io19127092_09-09.jpg

Kommersiella & offentliga byggnader

Byggnader och kontorsutrymmen måste värna hälsa, säkerhet och allmänt välbefinnande för alla som vistas i lokalen.

Offentliga lokaler kräver en viss andel utomhusluft i ventilationen. Luftfuktighet och temperatur måste dock konstant hållas på en noggrant fastställd nivå. Oönskad fukt påverkar hela byggnaden, från själva byggnadselementen till de som befinner sig där och deras hälsa. Otillräcklig luftfuktighetskontroll leder till mögel på kontorsmaterial, som t.ex. papper och böcker, förfall av inredning, som skadade mattor och buckliga golv. Dålig kvalitet på inomhusluften leder till huvudvärk, trötthet, astma (och andra luftvägsrelaterade problem) och koncentrationssvårigheter, med en mindre produktiv arbetsplats som följd. Vissa kontorsbyggnader har dessutom arkiv eller privata konstsamlingar som måste skyddas mot förfall.

Många kommersiella kontor och offentliga byggnader har dragit fördel av Munters system, sedan anläggningar med hög kapacitet först blev tillgängliga. Munters besitter erfarenheten och expertisen för att kunna hjälpa dig finna den bästa lösningen och förbättra din inomhusluftkvalitet och samtidigt reducera energi- och underhållskostnader. 

KONTAKTA OSS

Här hittar du närmaste kontakt

Eller välkommen att ringa vår växel så får du hjälp:

08-626 63 00

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler

   MCD Avfuktare

   MCD (Munters Configurable Dehumidifier) tillämpar en sorptionsprincip som…

   Se fler

   MX² Avfuktare

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler
  • Visa alla

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.