Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Sjukhus

Sjukhus

På sjukhus ställs stora krav på god ventilationen för att upprätthålla ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat för sjukvårdspersonal och patienter. Det är särskilt viktigt att begränsa och förhindra att luftflöden överförs mellan olika operationssalar och behandlingsrum. Operatiossalar kräver ofta kontrollerad låg luftfuktighet, ofta under 60% RH, för att undvika kontaminering av ventilationssystem, som potentiellt kan leda till tillväxt av bakterier och spridning av infektioner.

Operationssalar kräver också låga temperaturer (15-17°C) för att tillgodose god komfort för kirurger som ibland opererar upp till 14 timmar i sträck. Det är därför viktigt att välja effektiva och säkra klimatsystem i sjukhusmiljöer.

Fördelar med Munters klimatsystem för sjukhus:

  • Lätt att uppfylla våra nationella regelverk kring infektionsspridning och luftfuktighet

  • Kostnadsbesparingar genom mer ekonomisk behandling av ventilationsluft

  • Sval, torr luft utan överkylning

  • Inga mer våta golv, fuktiga ventilationsrör eller mögel 

  • Luftfuktighets- och temperaturkontroll hålls isär – tilluft riskerar inte bli överkyld för att uppfylla krav på rätt luftfuktighet

surgery

Eftersom sjukhus utrustning kräver lägre temperaturer och låg daggpunkt, är sorptionsteknologi en optimal teknologi för att uppnå ett lämpligt klimat för operationssalar, dessutom hjälper det till att hålla kostnaderna för inköp av utrustning nere. Munters avfuktningssystem absorberar luftfuktighet, vilket underlättar för verksamheter att uppfylla miljöcertifieringssystemet ASHRAE: s Standard 62 och 90.1. Unikt för dessa avfuktningsystem är deras förmåga att återanvända avfallsvärme för att regenerera sorptionshjulet, så att energiåtgången blir minimal och systemen arbetar mer effektivt.

Med det nuvarande klimatet kring skadeståndsskyldighet för produkter och tjänster i sjukvårdsindustrin, och det stränga kraven på inomhusklimat från tillverkare av utrustning, måste sjukvården göra återkommande investeringar i uppgraderingar av existerande värme- och ventilationssystem, alternativt inhandla helt nya. Vid ombyggnad av befintliga system, kan Munters produkter installeras utan avbrott i operationsscheman, då det mesta arbetet sker sent på eftermiddagen eller på helger.

477634409.jpg

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.