Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
181553727.jpg

Sjukhus

Sjukhusägare och fastighetsskötare möter ibland utmaningar i form av krav på ventilationen för upprätthållandet av ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat för kirurger, personal och patienter. Det är särskilt viktigt att begränsa luftflöden i och mellan specifika områden som operationssalar, som behöver ovanligt låg temperatur och luftfuktighet, ofta under 60%, för att undvika kontaminering av rörsystem, som potentiellt kan leda till tillväxt av svamp och spridning av infektioner.

Operationssalar kräver låga temperaturer på ca 15.5°C/60°F för att tillgodose kirurger som ibland opererar upp till 14 timmar i sträck under visa operationer, iklädda flera lager skyddsklädsel som skydda mot infektioner. Ofta är kirurgens obehag påtagligt. Sjukhusdirektörer prioriterar inomhusmiljön, inte bara för patentens säkerhet, utan också för att förbättra kirurgens effektivitet och arbetstrivsel. Nyckeln är att välja ut de effektivaste teknologierna för klimatkontroll, för att kunna minimera onödiga utgifter som påverkar kostnaden för hela verksamheten.

Fördelar med Munters system för sjukhus:

 •  Lätt att uppfylla ASHRAE 62-2001, som uppmärksammar faran för infektionsspridning vid för hög luftfuktighet

 • Kostnadsbesparingar genom mer ekonomisk behandling av ventilationsluft

 • Sval, torr luft utan överkylning

 • Inga mer våta golv, fuktiga ventilationsrör, mögel eller mjöldagg med sänkt daggpunkt

 • Inga fler obehagligt kalla utrymmen

 • Luftfuktighets- och temperaturkontroll hålls isär – tilluft riskerar inte bli överkyld för att uppfylla krav på luftfuktighet

surgery

Eftersom sjukhus utrustning kräver lägre temperaturer och låg daggpunkt, är sorptionsteknologi en optimal teknologi för att uppnå ett lämpligt klimat för operationssalar, dessutom hjälper det till att hålla kostnaderna för inköp av utrustning nere. Munters avfuktningssystem absorberar luftfuktighet, vilket underlättar för verksamheter att uppfylla miljöcertifieringssystemet ASHRAE: s Standard 62 och 90.1. Unikt för dessa avfuktningsystem är deras förmåga att återanvända avfallsvärme för att regenerera sorptionshjulet, så att energiåtgången blir minimal och systemen arbetar mer effektivt.

Med det nuvarande klimatet kring skadeståndsskyldighet för produkter och tjänster i sjukvårdsindustrin, och det stränga kraven på inomhusklimat från tillverkare av utrustning, måste sjukvården göra återkommande investeringar i uppgraderingar av existerande värme- och ventilationssystem, alternativt inhandla helt nya. Vid ombyggnad av befintliga system, kan Munters produkter installeras utan avbrott i operationsscheman, då det mesta arbetet sker sent på eftermiddagen eller på helger.

477634409.jpg

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek

Pdf dokument

1,63 MB

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler

   Integrated Custom Air Handler (ICA)

   Munters Integrated Custom Air Handler (ICA) incorporates many advanced…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land