177513283.jpg

Hotell

Det är en stor utmaning för ingenjörer och designers att förse flerbostadshus med uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC).

Förutom sedvanliga sovrum och hallar, kan det även finnas utrymmen som atrium, inre korridorer, kök, tvättstugor, konferensrum och inomhuspooler och spa, där varje utrymme har unika behov av ventilations-, temperatur-, luftfuktighets- och tryckkontroll. Om ett utrymme inte får tillräcklig ventilation, eller får fuktrelaterade problem som mögel, är hela byggnaden i fara. Gäster föredrar naturligtvis rena, fräscha rum, som hålls vid en behaglig temperatur och luftfuktighet.

Med Munters luftbehandlingsprodukter, som kommersiella avfuktare, kan hotell och semesteranläggningar förbättra IAQ (Indoor Air Quality) kvalitet på inomhusluft och komfort, kontrollera luftfuktighet och reducera energiförluster.

ASHRAE har specifika riktlinjer för utformning och konstruktion av hotell som måste tas i beaktning. Vissa hotellkedjor kräver att hotellet trycksätts med avfuktad luft, via ett centralt friskluftsintag. Det här tillvägagångssättet eliminerar luftfuktighet vid källan, innan det kommer in i byggnaden, samtidigt som det upprätthåller en låg daggpunkt i utrymmet.

Indoor climate in a hotel room

Med en lägre daggpunkt, minskar risken för mögel och mjöldagg markant. Rummen känns behagligare och har inga odörer. 

FÖRDELAR

 • Konstant temperatur- och luftfuktighetskontroll
 • Eliminera mögel, mjöldagg eller strukturella/materialkostnader
 • Lägre elräkningar
 • Fjärrövervakning
 • 24-timmars nationellt servicenätverk

 • Hotell

  Hotell

  Det är en stor utmaning för ingenjörer och designers att förse flerbostadshus med uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC).

  Läs mer
 • Flygplatser

  Flygplatser

  Kylning och upprätthållande av en behaglig atmosfär på en flygplats är en utmaning. Det stora antalet människor som passerar in och ut samt öppnandet…

  Läs mer
 • Kriminalvårdsanstalter och fängelser

  Kriminalvårdsanstalter och fängelser

  Med ständigt växande antal interner och alltmer överfyllda anstalter, behövs nya byggnader och utbyggnad av befintliga, för att fylla behovet. I…

  Läs mer
 • Biografer & hörsalar

  Biografer & hörsalar

  Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

  Läs mer
 • Sjukhus

  Sjukhus

  Sjukhusägare och fastighetsskötare möter ibland utmaningar i form av krav på ventilationen för upprätthållandet av ett hälsosamt och behagligt…

  Läs mer
 • Drying Rooms

  Drying Rooms for commercial buildings

  Clothing can be dried quickly, effectively and efficiently with dehumidification.

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler

   MCD Avfuktare

   MCD (Munters Configurable Dehumidifier) tillämpar en sorptionsprincip som…

   Se fler

   MX²

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land