Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
shutterstock_124726966-color-screen-1.png

Försvars- och flygindustri

Klimatet i och omkring militären och flygindustrins utrustning, system och komponenter har direkt inverkan på föremålens kvalitet och tillstånd, på underhålls-, reparations- och ersättningskostnader samt på tillgänglighet. Att tillhandahålla det rätta klimatet betalar sig omedelbart.

Munters tillhandhåller det rätta klimatet för utrustning åt Försvarsindustrins kunder. Erfarenhet av militära kunder över hela världen har visat att användning av Munters ”Kontrollerad fuktmiljö” kan ge väsentliga besparingar (ibland över 25%) i underhållskostnader, samtidigt med ökad tillgänglighet till utrustningen – en ovanlig kombination som vi är särskilt stolta över.

Munters “Torrluftsmetod” reducerar och till och med stoppar rost, genom att sänka den relativa luftfuktigheten till ca. 40-45%.  Munters ”Torrluftsmetod” har också en omedelbar effekt på tillförlitligheten hos elektroniska system. Minskningar av NFF (No Fault Found)- eller CND (Could Not Duplicate)-förekomster på 50% är inte ovanliga.

På infrastruktur och på föremål med organiskt material kan tillväxt av mögel och svamp avstanna.

För ammunition kan hållbarheten förlängas genom att nedbrytningen av de kemiska beståndsdelarna saktas ned eller till och med avstannar. 

 Alla dessa positiva effekter av Munters ”Torrluftsmetod”  leder sammanlagt till omfattande kostnadsbesparingar!

Munters Affugtning, ventilation, befugtere, køleanlæg

Även i tillverknings- och produktionsprocesser, och särskilt i flygindustrin, måste klimatet vara optimalt för att kunna hålla en hög kvalitetsstandard, och samtidigt försöka hålla produktionstiden nere. Med sitt globala expertteam kan Munters erbjuda ett brett sortiment av energieffektiva, industribeprövade klimatlösningar, med maximal effekt på din tillverknings- eller produktionsprocess.

Dessutom tillhandahåller vi Munters ”Zeol-lösningar” för avlägsnande av lättflyktiga organiska föroreningar i försvars- och flygindustrin.

Förutom dessa ”industriella” lösningar för kontroll av temperatur, luftfuktighet och toxiska nivåer, tillhandahåller Munters energieffektiva Komfortlösningar för militär personal och arbetskraft. Dessa kan t.ex. användas i kontorslokaler, sport- och fritidslokaler, produktionshallar, men också i torkrum för uniformer, fallskärmar, etc.

Genom åren har Munters tillhandahållit över 20 000 installationer över hela världen, för skydd av försvarsutrustning och har ackumulerat en omfattande kunskap om effektivt skydd av värdefull försvarsutrustning.

Award

 

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DryCool® Standard

   Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

   Se fler

   M Series

   Small, solid units designed for use in minor archives, depots, waterworks,…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.