Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

people-society.png

Människor och samhälle

Jämställt och inkluderande arbetsmiljö

Vi erbjuder en rättvis, säker och inkluderande arbetsplats. För att säkerställa att vi levererar våra värderingar är det nödvändigt att alla anställda är engagerade, tycker om sitt arbete och kan utvecklas professionellt. Vi är övertygade om att mångfalden ger oss olika perspektiv och värdefulla insikter som förbättrar vårt företag och vårt erbjudande.

Säkerhetsarbetet i våra produktionsanläggningar har varit ett viktigare fokus de senaste åren. Alla olyckor har rapporterats rutinmässigt till koncernledningen sedan slutet av 2018. Tillsammans med DuPont Sustainable Solutions tar vi för närvarande de första stegen för att sätta en ny standard för säkerhet.

Vi jobbar ständigt med mångfald och säkerhet, och utmaningen ligger i att hålla fokus på frågorna genom att rutinmässigt genomföra olika typer av aktiviteter för att säkerställa att vi går framåt på båda områdena.

Samhällsengagemang

Vi arbetar med andra aktörer för att locka både kunder och arbetare. Många av projekten skapar en känsla av gemenskap och stolthet bland våra anställda, vilket också skapar värde för Munters. Exempel på aktiviteter inkluderar deltagande i olika typer av mässor som organiseras av skolor, samarbete med skolor där vi erbjuder fördelar som mentorskap och projektarbete, öppna hus för medlemmarnas familjer och olika former av stöd för idrottsklubbar och hjälporganisationer.

Mål och måluppfyllnad 2019

Andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen kvinnor i arbetsstyrkan ska öka. Målet är 23 procent 2020 och 30 procent 2025.

21%

Utfall 2018: 20%
Utfall 2017: 18%

Ledare, andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen ledare som är kvinnor ska öka. Målet är 30 procent 2025.

 

25%

Utfall 2018: 20%
Utfall 2017: 17%

Total Recordable Incident Rate* (TRIR)

Munters strävar efter att antalet olyckor i vår produktion ska minska kontinuerligt och vi mäter Total Recordable Incident Rate (TRIR).

2,7%

Utfall 2018: 3,4%
Utfall 2017: 3,5%

Sustainable Development Goals (SDG)

De aktiviteter som Munters genomför inom området människor och samhälle stödjer följande områden inom FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Munters håller regelbundet aktiviteter på sina lokala arbetsplatser för att främja utbildning och mentorskap.

Vi är övertygade om att mångfald leder till större innovation och högre lönsamhet. Munters har för närvarande en relativt låg andel kvinnliga anställda. Vi kommer därför att fokusera på jämställdhet främst i vårt mångfaldsarbete.

I varje land och område där Munters arbetar är det viktigt att vi har en inkluderande arbetsplats med anständiga förutsättningar för alla.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.