Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters-employees-chatting.jpg

Människor och samhälle

Inkluderande och säkert arbetsmiljö

Både vad gäller mångfald och säkerhet så är det ett arbete som aldrig blir färdigt och utmaningarna ligger i att behålla fokus på frågan genom att löpande bedriva olika former av aktiviteter för att se till att ämnet hålls aktuellt.

Munters har sedan några år tillbaka satt upp ett mål om att 30 procent av både medarbetare och ledare ska vara kvinnor år 2025. Alla aspekter av mångfald är lika viktiga men eftersom vi kunde konstatera att andelen kvinnor i bolaget var låg (endast 16 procent
när mätningarna började 2016) valde ledningen att fokusera på jämställdhet först.

Säkerhetsarbetet i våra produktionsanläggningar har varit ett viktigare fokus de senaste åren. Alla olyckor rapporteras sedan slutet av 2018 löpande till koncernledningen med en tydlig analys av själva olyckan, vad som orsakade den samt vad som behöver ändras för att säkerställa att samma typ av olycka inte upprepas.

Samhällsengagemang

Vi arbetar med andra aktörer för att locka både kunder och arbetare. Många av projekten skapar en känsla av gemenskap och stolthet bland våra anställda, vilket också skapar värde för Munters. Exempel på aktiviteter inkluderar deltagande i olika typer av mässor som organiseras av skolor, samarbete med skolor där vi erbjuder fördelar som mentorskap och projektarbete, öppna hus för medlemmarnas familjer och olika former av stöd för idrottsklubbar och hjälporganisationer.

För mer information om våra framsteg under 2020, klicka här.

Mål och måluppfyllnad 2020

Andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen kvinnor i arbetsstyrkan ska öka. Målet är 30 procent 2025.

21%

Utfall 2019: 21%
Utfall 2018: 20%

Ledare, andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen ledare som är kvinnor ska öka. Målet är 30 procent 2025.

*Under 2020 har en omfattande analys av rapporteringen av olika hållbarhetsnyckeltal genomförts. Detta har lett till att siffran för andelen kvinnor av lönesättande chefer reviderats ned från tidigare rapporterat 25 procent till 21 procent i 2019.

 

22%

Utfall 2019: 21%*
Utfall 2018: 20%

Total Recordable Incident Rate* (TRIR)

Munters strävar efter att antalet olyckor i vår produktion ska minska kontinuerligt och vi mäter Total Recordable Incident Rate (TRIR).

1,2%

Utfall 2019: 2,7%
Utfall 2018: 3,4%

Sustainable Development Goals (SDG)

De aktiviteter som Munters genomför inom området människor och samhälle stödjer följande områden inom FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Munters håller regelbundet aktiviteter på sina lokala arbetsplatser för att främja utbildning och mentorskap.

Vi är övertygade om att mångfald leder till större innovation och högre lönsamhet. Munters har för närvarande en relativt låg andel kvinnliga anställda. Vi kommer därför att fokusera på jämställdhet främst i vårt mångfaldsarbete.

I varje land och område där Munters arbetar är det viktigt att vi har en inkluderande arbetsplats med anständiga förutsättningar för alla.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.