Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

People-and-society-main-image.jpg

Människor och samhälle

Medarbetarnas engagemang är grunden för en blomstrande verksamhet. Vi skapar medarbetarengagemang genom att erbjuda en inkluderande kultur präglad av mångfald, samarbete och möjligheter till personlig tillväxt. Våra anställdas hälsa och välbefinnande är alltid i fokus och vi har nolltolerans för arbetsplatsolyckor.

Mångfald och integration

Vi är engagerade i mångfald. Vi sträver alltid efter att anställa fler kvinnor på alla nivåer. Bland de steg vi tar för att få detta att hända är att ha minst en kandidat som är kvinna i den sista intervjuomgången för chefsbefattningar.

För att visa vårt engagemang i denna fråga har vi gått med i FN:s Target Gender Equality Program. Det är ett program för deltagande företag i FN:s Global Compact för att sätta och nå ambitiösa mål för kvinnors presentation och ledarskap med början på styrelse- och ledningsnivåer.

Diskriminering och trakasserier

På Munters ska ingen anställd uppleva trakasserier eller diskriminering. Vi följer upp resultatet av våra medarbetarundersökningar med dialog och utbildning på lokal nivå. Eftersom vi verkar i miljöer där människohandel kan förekomma, utbildar vi anställda för att öka deras riskmedvetenhet.

Hälsa och välbefinnande

Munters erbjuder en kultur som har en bra balans mellan arbete och privatliv och flexibilitet för var och när arbetet utförs. Vi har ett arbetsmiljöprogram som heter STOP (Safety Training Observation Program). Programmet syftar till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö som minimerar risken för faror, skador och negativ miljöpåverkan.

Munters har ISO-certifieringar för kvalitet, miljö och arbetshälsa och säkerhet för produktionsanläggningar:

Antal certifikat för produktionsanläggningar 2020 2021 Planerat antal 2022
ISO 9001:2015 kvalitetsledning, antal certifieringar 14/17 14/17 17/17
ISO 14001 miljöledning, antal certifieringar 5/17 8/17 9/17
ISO 45001 arbetsmiljöledning, antal certifieringar 3/17 7/17 9/17

Personlig utveckling

Vi stödjer individuella karriärvägar för alla medarbetare och uppmuntrar våra medarbetare att anta nya utmaningar genom att till exempel delta i vårt mentorprogram. Detta program främjar personlig tillväxt och tvärfunktionellt samarbete. 2021 lanserade vi ett ettårigt ledarskapsprogram kallat MovE (Munters orkester av visionära upptäcktsresande) som fokuserar på stora strategiska projekt, till exempel hur man kan minska koldioxidutsläppen i våra fabriker.

Medarbetarundersökning

Vår medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg för att mäta våra styrkor och svagheter. År 2021 låg 24 av 30 områden över det externa riktmärket och resultatet visade en förbättrad tillfredsställelse när det gäller chefers effektivitet och Munters säkerhetsinsatser relaterat till covid-19. Det var en liten minskning när det gäller medarbetarnas engagemang, men en ökning när det gäller inkludering och tillhörighet samt företagsansvar och etik. Employee Net Promoter Score (eNPS) förbättrades från 3,9 år 2020 till 10 år 2021.

Socialt engagemang och globala aktiviteter

År 2021 hjälpte Munters till på många platser runt om i världen för att minska spridningen av covid-19. Aktiviteterna omfattade donationer av ansiktsmasker i Italien och ekonomiskt stöd till Indien genom Röda Korset och Pratham Sverige. Vi ordnade också transport för anställda i Mexiko för att få sina familjemedlemmar vaccinerade.
Munters deltar också i årliga aktiviteter, som Earth Day och World Food Day.

För att lära dig mer om våra värderingar och arbetskultur, besök vår karriärsida.

Framsteg 2021

Andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen kvinnor i arbetsstyrkan ska öka. Målet är 30 procent 2025.

22%

Utfall 2020: 21%
Utfall 2019: 21%

Ledare, andel kvinnor

Vi strävar efter att andelen ledare som är kvinnor ska öka. Målet är 30 procent 2025.

*Under 2020 har en omfattande analys av rapporteringen av olika hållbarhetsnyckeltal genomförts. Detta har lett till att siffran för andelen kvinnor av lönesättande chefer reviderats ned från tidigare rapporterat 25 procent till 21 procent i 2019.

 

23%

Utfall 2020: 22%*
Utfall 2019: 21%*

Total Recordable Incident Rate (TRIR)

Munters strävar efter att antalet olyckor i vår produktion ska minska kontinuerligt och vi mäter TRIR.

1,7%

Utfall 2020: 1,2%
Utfall 2019: 2,7%

Mål för hållbar utveckling (SDG)

Den verksamhet som Munters bedriver inom området människor och samhälle stödjer följande områden i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling:

jamnstalldhet.jpgarbetsvillkor.jpg10-minskad-ojamnlikhet.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.