Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
InovisCoat Chemical - Global Services

Kombinerad temperatur- & luftfuktighetskontroll

Case:Munters retrofit at InovisCoat reduces energy costs by 38%

Tillverkare efterfrågar ofta möjlighet till oberoende kontroll av temperatur och luftfuktighet. Munters luftbehandlingssystem är utformade för att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla luftfuktighetskontroll vid behov, samtidigt som önskade drifts- och tilluftstemperaturer upprätthålls.

Energieffektiv klimatkontroll

Munters energieffektiva luftkonditioneringssystem använder sig av sorptionsrotorteknologi på ett intelligent sätt, för en väsentlig reduktion av energikostnader, samtidigt som de tillhandahåller noggrann klimatkontroll. Energiåtervinning och sorptionsavfuktning är inbyggda i systemet för förbättrad kontroll av tilluften. Många olika system kontrollerar temperatur och luftfuktighet för ett begränsat utrymme, och håller samtidigt luftfuktigheten och daggpunkten låga. Dessa system är tillräckligt flexibla för att kunna hantera flera olika kombinationer av temperatur och luftfuktighet.

Munters optimerade system kan tillhandahålla extremt torr luft vid maximal klimatbelastning i passivhus, samt drivas med reducerad insläppskapacitet, för minimal energiåtgång, och tillhandahålla tilluft med mer måttlig luftfuktighet när belastningen inte är lika extrem.

Systemen uppehåller önskad temperatur och luftfuktighet för utrymmet, och uppvisar samtidigt en enastående flexibilitet för att hantera de skiftande belastningarna. Systemet kan på ett energieffektivt sätt hantera stora fluktuationer i temperatur och luftfuktighet.

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.