Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Olja, Gas & Petroleum

Olja, Gas & Petroleum

Behovet av att avlägsna och separera vätskor och föroreningar är grundläggande för olje- och gasindustrin – från utforskning via produktion, transport, raffinering och ända fram till själva försäljningen. Utan den funktionen försämras produktkvalitet, anläggningar och utrustning skadas och hela processen kan avstanna.

Droppavskiljning i processen är avgörande för effektivt avlägsnande och återvinning eller avyttrande, av alla sorters vätskor och föroreningar. Det skyddar utrustning och bearbetningssystem nedströms, utan att processprestandan ansträngs, samtidigt som det introducerar en vital nivå av kontroll, före varje nästkommande steg i processen. Utförandet av dessa processer på ett pålitligt sätt, kräver en korrekt konfigurering av droppavskiljaren för ändamålet, för att säkerställa att den passar processutrustningen, läget och belastningen. För ett korrekt val av droppavskiljarkomponenten krävs noggrann matchning av avskiljarlamell med gasflödeskaraktär, vilket i sin tur kräver en djup förståelse av både olje- och gasbearbetningsprocessen och fysiken bakom själva droppavskiljaren.

Droppavskiljning används i olje- och gasindustrin för:

 • Avlägsnande av vätskor som dragits med
 • Avlägsnande av kondenserade vätskor
 • Avlägsnande av föroreningar

Vätskor som dras med kan orsaka:

 • Minskad produktkvalitet
 • Skador på utrustning nedströms
 • Högre energikostnader

Kondenserade vätskor orsakar:

 • Mycket lägre processeffektivitet
 • Rost som förkortar utrustningens livslängd (gäller särskilt kompressorer)
 • Energiförluster

Föroreningar orsakar:

 • Rost i rörsystem och kompressorstationer
 • Fysiska skador på komponenter nedströms
 • Högre energikostnader

Några typiska processer med föroreningar:

 • Avlägsnande av vatten och bildade fasta ämnen
 • Avlägsnande av mineraler och metaller (rost)
 • Avlägsnande av svavel

Användningsområden för avfuktare i olje- och gasindustrin:

 • Effektivt bevarande av gaskompressorstationer i reserv
 • Pålitligt bevarande och förvaring av kritiska föremål som gas- och oljeventiler, viktig nödutrustning och –komponenter
 • Bevarande av mekaniska utrymmen och utrustning ombord FPSO:er och andra off-shoreplattformar, som använder explosionssäker utrustning
 • Torkning av gas- och oljerör efter vattentrycktest
 • Billigare skydd av elektroniska kontrollerenheter
Lösningar för denna industri

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.