Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
shutterstock_110796884_color_screen.jpg

Olja, Gas & Petroleum

Behovet av att avlägsna och separera vätskor och föroreningar är grundläggande för olje- och gasindustrin – från utforskning via produktion, transport, raffinering och ända fram till själva försäljningen. Utan den funktionen försämras produktkvalitet, anläggningar och utrustning skadas och hela processen kan avstanna.

Droppavskiljning i processen är avgörande för effektivt avlägsnande och återvinning eller avyttrande, av alla sorters vätskor och föroreningar. Det skyddar utrustning och bearbetningssystem nedströms, utan att processprestandan ansträngs, samtidigt som det introducerar en vital nivå av kontroll, före varje nästkommande steg i processen. Utförandet av dessa processer på ett pålitligt sätt, kräver en korrekt konfigurering av droppavskiljaren för ändamålet, för att säkerställa att den passar processutrustningen, läget och belastningen. För ett korrekt val av droppavskiljarkomponenten krävs noggrann matchning av avskiljarlamell med gasflödeskaraktär, vilket i sin tur kräver en djup förståelse av både olje- och gasbearbetningsprocessen och fysiken bakom själva droppavskiljaren.

shutterstock_15733810-color-screen.jpg

Droppavskiljning används i olje- och gasindustrin för:

 • Avlägsnande av vätskor som dragits med
 • Avlägsnande av kondenserade vätskor
 • Avlägsnande av föroreningar

Vätskor som dras med kan orsaka:

 • Minskad produktkvalitet
 • Skador på utrustning nedströms
 • Högre energikostnader

 Kondenserade vätskor orsakar:

 • Mycket lägre processeffektivitet
 • Rost som förkortar utrustningens livslängd (gäller särskilt kompressorer)
 • Energiförluster

Föroreningar orsakar:

 • Rost i rörsystem och kompressorstationer
 • Fysiska skador på komponenter nedströms
 • Högre energikostnader

Några typiska processer med föroreningar:

 • Avlägsnande av vatten och bildade fasta ämnen
 • Avlägsnande av mineraler och metaller (rost)
 • Avlägsnande av svavel

Användningsområden för avfuktare i olje- och gasindustrin:

 • Effektivt bevarande av gaskompressorstationer i reserv
 • Pålitligt bevarande och förvaring av kritiska föremål som gas- och oljeventiler, viktig nödutrustning och –komponenter
 • Bevarande av mekaniska utrymmen och utrustning ombord FPSO:er och andra off-shoreplattformar, som använder explosionssäker utrustning
 • Torkning av gas- och oljerör efter vattentrycktest
 • Billigare skydd av elektroniska kontrollerenheter
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftföroreningar

  Munters droppavskiljare har utformats för att skydda miljön. Droppavskiljarna hindrar droppar från att komma ut i omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla juridiska reglementen och undvika rättsliga påföljder.

  Läs mer

  Tryckfall

  Lamellbaserade droppavskiljare uppvisar lägst tryckfall jämfört med andra mekanismer för gas-vätskeseparation, för många olika droppstorlekar och vätskevolymer. Anledningen är att lamellformen är flödesvänlig samtidigt som den är optimerad för vätskeseparation. Därför får du en stor fördel i olika sorters användningsområden, där droppavskiljare används.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • GLASdek®

   Munters GLASdek® är en högeffektiv evaporativ fukt- och kyldyna som är…

   Se fler

   Thermo-Z™ Welded Plate Heat Exchanger

   The Thermo-Z™ plate-style heat-exchanger is designed to recover heat from…

   Se fler

   Övriga droppavskiljare

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land