Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Lagring, förvaring och arkiv

Lagring, förvaring och arkiv

Munters erbjuder optimalt skydd av alla typer av lagrade produkter. I distributionslager, uthyrningslager, arkiv, museer, bibliotek och förvaringstält kan vi skapa och upprätthålla ett kontrollerat och konstant förvaringsklimat året runt.

Överallt omkring oss i samhället finns en mängd produkter som behöver lagras, vare sig det är en högt värderad målning på ett museum, möbler på tillfällig förvaring, dokument på kommunen eller elektronik som ska distribueras vidare ut till affären. 

De är alla tillverkade av olika typer av material som är olika känsliga för fukt och kan tyvärr komma till skada om de utsätts för hög luftfuktighet. 

Okontrollerad fuktighet kan orsaka:

  • Mögel, mjöldagg och svampangrepp
  • Rost och skador
  • Bakterietillväxt
  • Korrosion av metaller
  • Oxidering av elektronik
  • Nedbrytning av filmer och dokument

Uppvärmning av lagerlokaler är en vanlig metod för att försöka kontrollera den relativa luftfuktigheten. Temperaturen i sig har ingen påverkan på materialets kvalitet  (undantaget vätskor) och då den relativa fuktigheten i en uppvärmd byggnad flukturerar melan 20-70 % RH, beroende på utomhusförhållandena, är den här metoden såväl ineffektiv som kostsam.

I en byggnad där man låter installera en avfuktare från Munters, kan luftfuktigheten kontrolleras och hållas konstant under hela året, oavsett väderförhållandena utomhus. Uppvärmningen kan hållas nere och de förvarade varorna och materialen skyddas. Jämfört med uppvärmning, kan energibesparingarna med avfuktning vara så mycket som 30-70%. 

Lösningar för denna industri

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.