Ställ en fråga!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Stäng
shutterstock_97057949_color_screen.jpg

Fjäderfä

Fjäderfän är väldigt känsliga för förändringar i temperatur och luftfuktighet. Effektiviteten i ett ventilationssystem av god kvalitet märks snabbt i ökad produktion av kött eller ägg.

Munters ventilationssystem är utformade för att tillhandahålla noggrann kontroll av inomhusklimatet i byggnaden, även vid extremt eller föränderligt utomhusklimat.

Klimatförhållandena kontrolleras med ett urval av Munters produkter, däribland ventilationsfläktar, evaporativ luftkylning, uppvärmning, luftintag och precisionskontroller.

 Munters utrustning för klimatkontroll kan ha en direkt inverkan på foderomvandlingseffektiviteten. Det finns ett tydligt samband mellan upprätthållandet av ett korrekt inomhusklimat, utan temperaturförändringar, och optimerad foderomvandling. Även de minsta förändringar i foderomvandling, oavsett foderpris, kan få avsevärd inverkan på uppfödarens marginaler.

 Munters har utrustningen och kunskapen för att hjälpa dig ta kontroll över och skapa ditt perfekta klimat vare sig det är för slaktkycklingar, värp- eller avelshöns.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet i djurstallar

  För att maximera produktiviteten och förebygga sjukdomar i djurstallar, måste särskild uppmärksamhet ägnas åt luftkvaliteten. Även för människor som arbetar i lokalerna är luftkvalitet viktigt.

  Läs mer

  Sjukdomar hos djur i kött, mjölk & äggproduktion

  Utifrån producentens synvinkel utgör sjukdomar hos djur i kött- och ägg produktion ett hot mot gårdens ekonomi. Produktion och produktivitet kan påverkas kraftigt, då ett sjukt djur producerar mindre mjölk, ägg eller kött.

  Läs mer

  Fodereffektivitet

  Fodereffektivitet medför optimerad vinst för uppfödare.

  Läs mer

  Värmestress

  Värmestress kan motverkas! I alla de nedan nämnda fallen, kan svalkande lindring ges genom installation av en klimatkontrollanläggning från Munters.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • WF Extraction Fans

   The WF50 and WF54 fans use high quality components and precise engineering…

   Se fler

   VX Extraction Fans

   The VX Aerotech fan series is Munters premium exhaust fan line. Our…

   Se fler

   AX Circulation Fans

   Economical high performance AX fans in 36,48 & 51” from Aerotech with…

   Se fler
  • Visa alla

Product Catalogue

Solutions for poultry
 

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.