162264253.jpg

Läkemedelsindustri

Läkemedelsprodukter är känsliga produkter som puder, tabletter, kapslar och diagnostiska remsor, som kan tappa kvalitet och livslängd om de kommer i kontakt med luftfuktighet.De klistrar fast i varandra, blir mögliga eller faller sönder. Maskiner och rör täpps igen och hämmar produktion, transport och förvar. Detta är tids- och kostnadsintensiva situationer som kan undvikas.

Det effektivaste sättet att skydda råmaterial och produkter under produktion, förvar och transport är klimatkontrollerade omgivningar. Detta betyder kontinuerlig styrning och övervakning av luftfuktigheten under alla processer, från råmaterial till slutprodukt, med optimala förhållanden året runt.

Munters kan erbjuda skräddarsydda avfuktningslösningar för varje enskild del av läkemedelsproduktionen. Vare sig det är i silos, produktionshallar, magasin eller transport, hålls luftfuktigheten konstant och noggrant kontrollerad. Munters system ger avsevärda energi- och kostnadsbesparingar och använder sig av miljövänlig teknologi.

Medicine

Både produktionskapacitet och hygienförhållanden förbättras dessutom avsevärt, tack vare effekten av den kontrollerade luftfuktigheten.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MB Serie

   MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

   Se fler

   GreenDry™ Series

   The GreenDry ™ desiccant units helps customers to precisely control…

   Se fler

   ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land