177806678.jpg

Museum

Munters luftbehandlingssystem används i stor omfattning bland museum, gallerier och bibliotek, både för att skapa ett behagligt klimat för besökare och – bakom scenen – för att skydda viktiga och oersättliga böcker, artefakter, dokument, filmer och band som förvaras i arkiven. Ventilation, temperatur, luftfuktighet och föroreningshalter spelar alla en viktig roll i bevarandet av dylika föremål.

Offentliga miljöer som museum och bibliotek kräver en viss andel utomhusluft i ventilationen. Luftfuktighet och temperatur måste dock hållas konstanta på noggrant fastställda nivåer. Halten av luftföroreningar måste också hållas vid ett minimum, för att säkerställa skyddet av de känsliga föremål som förvaras i byggnadens väggar och valv.

Med Munters globala erfarenhet och expertis, kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för att förbättra din inomhusluftkvalitet och samtidigt reducera underhålls- och energikostnader för byggnaden. Med Munters fristående luftavfuktare eller för kunden skräddarsydda systemlösningar, kan du upprätthålla en lämplig inomhusmiljö för att bevara din samling för kommande generationer.

Genom klimatkontroll med Munters luftbehandlingssystem:

 • Bevaras samlingar

 • Förebyggs mögel och rost

 • Begränsas föroreningar till ett minimum

 • Bibehålls ett konstant och fullständigt kontrollerat inomhusklimat året runt

 • Skapas ett behagligt klimat för besökare

 • Reduceras energikostnader genom våra energieffektiva kylningslösningar

 

 • Museum

  Museum

  Munters luftbehandlingssystem används i stor omfattning bland museum, gallerier och bibliotek, både för att skapa ett behagligt klimat för besökare…

  Läs mer
 • Uthyrningslager

  Uthyrningslager

  Uthyrningslager används i stor omfattning för såväl korttids- som långtidsförvar av privat egendom och som temporär lösning för företags behov av…

  Läs mer
 • Arkiv

  Arkiv

  Munters avfuktare erbjuder avfuktning av föremål i arkiv utan kostnad för uppvärmning och är helt oberoende av väderförhållanden och förändringar i…

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MB Serie

   MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

   Se fler

   M/MG/MH/MCS

   Små, robusta avfuktare utvecklade för användning i exempelvis i mindre…

   Se fler

   ComDry sorptionsavfuktare

   ComDry är en ny serie sorptionsavfuktare utvecklade för att klara tuffa…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land