Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Museum

Museum

Arkiv i museer, bibliotek, gallerier, och liknande, behöver ett kontrollerat, stabilt förvaringsklimat för att ge optimalt skydd för de oersättliga artefakter och dokument som förvaras. För att förhindra fuktskador och följa rekommendationer, är det viktigt att upprätthålla en tillförlitlig, stabil och låg relativ luftfuktighet året runt.

Offentliga miljöer som museum och bibliotek kräver en viss andel utomhusluft i ventilationen. Luftfuktighet och temperatur måste hållas konstanta på noggrant fastställda nivåer samtidigt som halten av luftföroreningar bör hållas vid ett minimum för att säkerställa skyddet av de känsliga föremålen. 

Med Munters globala erfarenhet och expertis, kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för att förbättra inomhusluftkvaliteten, och samtidigt reducera underhålls- och energikostnaderna för byggnaden. Våra fristående luftavfuktare eller skräddarsydda systemlösningar hjälper dig att upprätthålla en lämplig inomhusmiljö och därmed bevara din samling för kommande generationer.

Genom klimatkontroll med Munters luftbehandlingssystem

  • Bevaras samlingar
  • Förebyggs mögel och rost
  • Begränsas föroreningar till ett minimum
  • Bibehålls ett konstant och fullständigt kontrollerat inomhusklimat, året runt
  • Skapas ett behagligt klimat för besökare
  • Reduceras energikostnader genom våra energieffektiva kylningslösningar

LVR museum Tyskland

Munters avfuktningslösning håller utställningsföremålen i LVR romerska museets metalldepå i långsiktigt gott skick

LVR romerska museet har sedan 2008 varit hjärtat i LVR arkeologiska parken i Xanten, Tyskland. Den moderna museibyggnaden av stål och glas ligger på den historiska platsen för den gamla romerska metropolen Colonia Ulpia Traiana. Med över 2 500 utställningsföremål och moderna medier målas ett levande porträtt upp av det romerska vardagslivet på ett utställningsområde om cirka 2 000 kvadratmeter. Många av utställningsföremålen är tillverkade av metall och känsliga för hög luftfuktighet. Korrosionshastigheten ökar stadigt vid en relativ luftfuktighet över 50 %. Låg luftfuktighet saktar ner korrosionsprocessen betydligt. Det behövdes en intelligent avfuktningslösning för att bevara kvaliteten på föremålen för museibesökarna.

Läs hur Munters avfuktare hjälpte till att skapa ett tillförlitligt inomhusklimat!

Ladda gärna ner vår broschyr för att få veta mer om Munters lösningar för ditt lager.

Heating vs Dehumidification.jpg

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.