Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Responsible-business-practices-main-image.jpg

Ansvariga affärsmodeller

För att vinna våra kunders förtroende måste vi agera med hög etisk standard och professionalism. Vi har nolltolerans för korruption, returer eller andra incitament som kan påverka en affärstransaktion. Våra värderingar vägleder oss i alla våra relationer, inklusive med våra kunder och partners.

Uppförandekod

Vi kräver att våra anställda och större leverantörer undertecknar och följer vår uppförandekod. Vi granskar regelbundet våra direkta hårdvaruleverantörer för att säkerställa att de följer vår uppförandekod för leverantörer. Revisionsresultaten följs upp med respektive hårdvaruleverantör.

Vi har också lanserat en certifieringsprocess för hårdvaruleverantörer för att säkerställa att materialen de använder har tillverkats enligt lagar som förbjuder tvångsarbete och människohandel.

Leverantörer som bryter mot vår uppförandekod kan få konsekvenser och till och med få relationen avslutad.

Vi uppmuntrar även våra anställda, leverantörer och kunder att rapportera oetiskt beteende som tvångsarbete och människohandel. För att visa vår ståndpunkt i denna fråga har vi förbundit oss till avsnitt 54 i Modern Slavery Act 2015.

Hållbara investeringar och upphandling

Alla våra större investeringsbeslut inkluderar en hållbarhetsutvärdering. Inför ett beslut ska en analys av sociala faktorer som mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljöpåverkan göras. I beslutet ingår även klimathänsyn och intern koldioxidprissättning.

Whistleblower funktion

Vi har en webbaserad whistleblower-tjänst som hanteras av en oberoende tredje part för att garantera anonymitet. För mer information om denna tjänst och vår whistleblower-policy, klicka här.

Styrning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för strategi, hållbarhet, etik och resultat. Vår VD och ledning beslutar om kort- och långsiktiga mål, fokusområden och prioriteringar. Styrgruppen för hållbarhet stöder VD och ledning, affärsområden och koncernfunktioner. Affärsområdena identifierar och genomför aktiviteter för att nå kort- och långsiktiga mål.

Governance swe.png

För att lära dig mer i detalj om hur vi arbetar med hållbarhet på Munters, se sidan 45 i vår Års- och hållbarhetsredovisning 2021.

Framsteg 2021

Uppförandekod för leverantörer

Målet för 2021 är att samtliga av våra större leverantörer av direkt såväl som indirekt material ska ha undertecknat uppförande koden.

 

100%

Utfall 2020: 100%
Utfall 2019: 92%

Visselblåsarfall

Antal visselblåsarfall via den externa rapporteringskanalen. 

 

 

2

Utfall 2020: 12
Utfall 2019: 7

Mål för hållbar utveckling (SDG)

Den verksamhet som Munters bedriver inom området ansvariga affärsmodeller stödjer följande områden i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling:

fred.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.