Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

News-Munters-people-collaborating.jpg

Ansvariga affärsmodeller

Hållbar och lönsam verksamhet

Vi skapar värde för våra aktieägare och anställda genom att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet. Hösten 2019 granskade ledningen Munters strategiska prioriteringar. Detta resulterade i en uppdaterad strategi med tydligare ambitioner för vårt hållbarhetsarbete.

Affärsetik

Vi bedriver vår verksamhet etiskt, ärligt och i överensstämmelse med lagen. Genom sunda beslut och etiska val i vårt dagliga arbete får vi förtroende för varandra, liksom bland våra kunder och partners. Ett antal länder där Munters verkar rankas relativt lågt på Transparency International årliga index för korruption. I dessa länder ställer vi strängare krav på att ha en effektiv process för att säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar och att mänskliga rättigheter inte äventyras.

Samarbeten och partnerskap

Vi ber våra leverantörer och distributörer följa samma etiska riktlinjer som vi följer själva. Vi ställer tydliga krav på våra partners i uppförandekoden och kräver att de läser igenom den och bekräftar att de förstår och kommer att följa dess innehåll. En rutinmässig dialog med våra partners om dessa frågor ger flera fördelar och möjligheter för djupgående och långsiktiga relationer och förhindrar risk.

Mål och måluppfyllnad 2019

Uppförandekod för leverantörer

Våra största leverantörer står för 80 procent av inköpen. Målet för 2020 är att samtliga av dessa ska ha undertecknat uppförande koden.

 

92%

Utfall 2018: 66%

Visselblåsarfall

Antal visselblåsarfall via den externa rapporteringskanalen. Under 2019 avsåg fallen huvudsakligen misstankar om diskriminering och trakasserier.

 

 

9

Utfall 2018: 7

Sustainable Development Goals (SDG)

De aktiviteter som Munters genomför inom området människor och samhälle stödjer följande områden inom FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Munters har nolltolerans för alla former av korruption och mutor.

 

UN global goal 16

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.