Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

dad-son-fishing-large.jpg

Socialt ansvar

Affärsetik

Munters håller högsta standard inom affärsetik och integritet i alla delar av vår verksamhet.

Företagskultur

Munters varumärke ska alltid förknippas med socialt och etiskt ansvarstagande, respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden och en sund affärsverksamhet.

Internationella regler

Munters stödjer de tio principerna för företags sociala ansvar som de uttrycks i FN :s Global Compact. Dessa principer är sammansatta av regler om respekt för Grundläggande mänskliga rättigheter, Arbetsrättigheter, inklusive lagar om barn- och tvångsarbete, Riktlinjer för miljö och säkerhet samt Regler mot korruption.

Mänskliga rättigheter

Brott mot de mänskliga rättigheterna

Munters stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi ska säkerställa att Munters inte bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi ska också säkerställa att Munters varken direkt eller indirekt, aktivt eller inaktivt - medverkar till, eller drar nytta av, andra aktörers brott mot mänskliga rättigheter.

Munters strävar efter att säkerställa att varken tvångsarbete eller människosmuggling förekommer hos våra leverantörer eller inom vår verksamhet eller och har undertecknat ett åtagande att efterfölja UK Modern Slavery Act.

Diskriminering och lika möjligheter

Andel av medarbetare som upplever en arbetsplats fri från diskriminering

Graf över andel medarbetare som upplever arbetsplatsen som fri från diskriminering

Vi erbjuder all vår personal lika möjligheter. Munters ska inte delta i, eller medverka till diskriminering baserat på etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, religion, handikapp, kön, sexuell läggning, fackföreningsmedlemskap, politiska åsikter, föräldraskap, civilstånd eller ålder, gentemot någon person, när det gäller anställning, pensionering, utbildning, befordran eller anställningens upphörande.

Rättighet till fackliga medlemskap och förhandlingar

Munters respekterar personal som vill bilda eller gå med i fackföreningar eller andra organisationer. Munters uppmuntrar till en öppen dialog mellan fackföreningsrepresentanter och företagsledningen.

Korruption

Munters ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. Korruption kan ta sig många uttryck, av allt från mindre påtryckningar till etablerade mutor.

Korruption definieras som: "missbruk av ställning för egen vinning".

Detta inkluderar såväl finansiella som icke-finansiella fördelar.

Mutor definieras som: "Erbjudande eller mottagande av gåvor, lån, avgifter eller andra fördelar till eller av en person i avsikt att göra något som är ohederligt, olagligt eller missbrukar en förtroendeställning, i utövandet av företagets verksamhet." 

Utpressning definieras som: "Att begå ett mutbrott är att be en annan person om, eller att locka till, att ge mutor. Det övergår till utpressning när begäran följs av ett hot mot personens säkerhet eller mot personens närstående."

Anti-mutbrott

Munters anseende är beroende av hur vi sköter våra affärer. Alla anställda och företrädare för vårt företag måste uppfylla alla gällande lagar och regleringar på alla platser där vi gör affärer.

Läs mer här

Visselblåsarpolicy

Munters, deras dotterbolag och samriskbolag ska hålla högsta möjliga standard för öppenhet, ärlighet och ansvarsskyldighet. Vi förväntar oss att våra anställda och affärspartners som oroar sig över Företagets uppträdande, påtalar detta för oss.

Läs mer här

Bedrägeripolicy

Munters bedrägeripolicy är en vägledning för att upptäcka och förebygga bedrägeri mot Munters. Vi uppmuntrar till en uppförandekod genom att tillhandahålla riktlinjer och tilldela ansvar för utveckling av kontroller och hur utredningar genomförs. 

Läs mer här

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.