Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Contribute-main-image-for-responsible-business-practices-page.jpg

Ansvariga affärsmodeller

Hållbar och lönsam verksamhet

Vi skapar värde för våra aktieägare och anställda genom att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet. Under 2020 fortsatte vi att integrera hållbarhetsaspekter i den övergripande strategin och strategiska prioriteringar.

Affärsetik

Munters bedriver verksamhet i många länder och synen på vad som
är moral och etik är olika i olika kulturer. Ett antal länder där Munters
har verksamhet ligger relativt långt ner på Transparency Internationals årliga korruptions- index. I dessa länder ställs det därför extra höga krav på att vi har en fungerande process för att säkerställa att lagar och regler efterlevs samt att mänskliga rättigheter inte äventyras.

Samarbeten och partnerskap

Vi ber våra leverantörer och distributörer följa samma etiska riktlinjer som vi följer själva. Vi ställer tydliga krav på våra partners i uppförandekoden och kräver att de läser igenom den och bekräftar att de förstår och kommer att följa dess innehåll. En rutinmässig dialog med våra partners om dessa frågor ger flera fördelar och möjligheter för djupgående och långsiktiga relationer och förhindrar risk.

För mer information om våra framsteg under 2020, klicka här.

Mål och måluppfyllnad 2020

Uppförandekod för leverantörer

Målet för 2020 är att samtliga av våra
större leverantörer av direkt såväl som
indirekt material ska ha undertecknat
uppförande koden.

 

100%

Utfall 2019: 92%

Visselblåsarfall

Antal visselblåsarfall via den externa rapporteringskanalen. 

 

 

12

Utfall 2019: 7

Sustainable Development Goals (SDG)

De aktiviteter som Munters genomför inom området människor och samhälle stödjer följande områden inom FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Munters har nolltolerans för alla former av korruption och mutor.

 

UN global goal 16

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.