Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters känner till utmaningarna växthusindustrin möter och hur klimat påverkar grödornas tillväxt. I extrema förhållanden kan t.ex. för hög luftfuktighet ge upphov till droppbildning på bladen, som kan härbärgera och sprida sjukdomar och svamp, medan för hög värme kan skrumpna frukter och hämma tillväxt. Vid andra tillfällen kan förhållandena utanför växthuset påverka den naturliga ventilationen negativt. Nyckeln till hållbar kvalitet, kvantitet och lönsamhet ligger i medvetenheten om dessa förhållanden och deras inverkan, samt att upprätthålla kontrollen över dem.

Dessa och andra utmaningar man möter i växthus, kan lösas genom att installera rätt kombination av klimatkontrollutrustning för att säkerställa perfekta förhållanden för grödan.

Våra globalt erkända och välrenommerade produktmärken; Euroemme®, CELdek®, Munters Drive, Munters Protect och Aerotech® placerar Munters i framkant för klimatkontroll i växthus.

Let us help you!

Let us help you create the perfect climate for your farm, contact us directly  +1 517 676 7070 FoodTech@munters.com

More contact details

The many benefits of greenhouse climate control

Elevate productivity in your greenhouse with advanced climate control solutions from Munters. Tailor temperature, humidity, ventilation and air circulation to the precise needs of your plants.

By carefully controlling the greenhouse environment, growers can create the ideal conditions for their plants to thrive. This can lead to a number of benefits, including:

  • Increased crop yield
  • Improved crop quality
  • Reduced crop losses due to pests and diseases
  • Extended growing season
  • Reduced energy costs
  • More sustainable greenhouse practices
     

Unlock precision climate control for your greenhouse

Greenhouse industry sgement illustration vektor.png

Green Climate Controller: Maximize greenhouse efficiency and yields

A comprehensive climate control system for industrial greenhouses, the Munters Green Climate Controller enables growers to maximize efficiency and yields. Capable of providing a wide range of climatic conditions, this cost-effective system suitable for any climate- controlled greenhouse.

Its rich functionality regulates ventilation, shading, heating, misting, fans and more. Each controller adapts to real-time changes across up to four climates zones; a single network can contain up to 50 zones.

Learn more about the Green Climate Controller

GreenClimate hydroponic tomato greenhouse interior background.jpg

Climate control

From the delicate dance of temperature regulation to the invigorating choreography of air circulation, greenhouse climate control is  essential to successful greenhouse gardening.

Irrigation

Explore methods that keep plants quenched and thriving. Learn about the benefits of digitally controlled irrigation for intelligent energy and water consumption.

Fertigation

Understand how delivering nutrients to plants with precision fuels growth and optimizes yields. Discover the synergies of irrigation and fertilization in a smart system.

Empowering your greenhouse with digital control

Discover the future of greenhouse climate management with innovative digital control systems from Munters. Seamlessly regulate temperature, humidity, ventilation and circulation using intuitive interfaces. Unleash the power of automation, adjusting conditions based on real-time data. Achieve energy efficiency, monitor performance and optimize growth. With features like remote access and customization, our systems empower growers to fine-tune environments for diverse crops.

Elevate your greenhouse cultivation with precision, boosting yields and fostering healthy plant  development.

Explore our digital greenhouse management solutions

AdobeStock_70254094.jpg

Mastering sustainable greenhouse practices

Gain control over and significantly enhance growth with a deeper understanding of irrigation, fertigation and climate control. Every drop of water, each nutrient application, and every breath of controlled air contributes to your agricultural success. Greenhouse management transforms your workspace, enabling you to create optimal conditions that foster thriving plant life.

Explore the links above or contact us directly to see how you can transform your business and achieve a sustainable growth.

Lapietra greenhouse-27-1.jpg

Lösningar för denna industri

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.