Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Vattenverk

Vattenverk

Bristfällig utrustning och äldre rör är några av de största utmaningarna för vattenverk. Kondens som orsakas av fukt och bildas när varm, fuktig luft möter en kall yta, kan leda till att både vattenrör och känslig övervakningsutrustning korroderar. Att torka bort problemet med värmeelement är inte effektivt eftersom det inte sänker daggpunkten, dvs. den punkt där luften blir mättad med vattenånga. Kondensen medför en risk för oplanerat underhåll eller till och med produktionsstopp, vilket kan bli kostsamt. 

Kondensfritt vattenverk i Osnabrück Süd  

Anläggningschefen Frank Kurowski på Osnabrück Süd sätter värde på den kondensfria miljön, de låga kostnaderna för byggnads- och rörunderhåll och, framför allt, de mögel- och korrosionsfria förhållanden som Munters avfuktare skapar. Bra förhållanden är en absolut nödvändighet vid en vattenanläggning som ska leva upp till stränga livsmedelsregler. 

Läs mer om Osnabrück Süd (EN)

 

Undvik oplanerade driftstopp 

Hög luftfuktighet kan leda till en dramatisk minskning av isoleringsmaterialets elektriska resistans. Detta kan leda till att ström leds över ytorna på vattenverkets övervakningsutrustning, eller till och med genom luften. Kondensen som bildas när luftfuktigheten ökar kan orsaka driftstörningar i den elektroniska utrustningen. Det kan i sin tur orsaka oplanerade stopp. För att åtgärda den här typen av problem kan vattenverket behöva stängas. Och det kostar. 

 

Förhindra korrosion i vattenverket 

Kondens är en ständig utmaning för vattenverk, särskilt under de varmare sommarmånaderna. Även i kalla klimat är vatten i rörledningar vanligtvis kallare än luften, vilket gör även vattenverk i kalla klimat känsliga för kondens. Om kondensen inte hanteras, kan den bildas både på känslig övervakningsutrustning och på själva rörkonstruktionen, vilket med tiden kan leda till korrosion. Korrosionen kan skada utrustning för fjärrövervakning och rostande rörledningar kan missfärga dricksvatten. Om det går långt, kan korrosionen till och med leda till strukturella fel i vattenverkets konstruktion. 

Läs mer om korrosion

 

Förhindra mögelbildning 

Mikroorganismer börjar växa i mellan 50–70 % relativ luftfuktighet (RH). I vattenverk kan fukten lätt stiga till dessa nivåer och orsaka kondens på rör och väggar. En sådan fuktig miljö blir obehaglig att arbeta i och kan i värsta fall utgöra en hälsorisk för personalen. 
Om fukten inte avlägsnas manuellt kan kondens bildas på känslig vattenmonitoreringsutrustning och stålrör. Kondensdropparna kan sedan falla ned på ytor nedanför. Mögeltillväxt i vattendropparna kan börja lukta illa och i värsta fall utgöra en hälsorisk för personalen. 

Lär dig mer om mögel och bakterier

 

Reglera klimatet med avfuktning 

Munters avfuktare och optimerade avfuktningslösningar förhindrar korrosion och säkerställer att rörledningar och elektronisk fjärrövervakningsutrustning fungerar som avsett. De bidrar till att hålla ert vattenverk igång med full kapacitet genom att förhindra mögel- och bakterietillväxt och genom att eliminera oplanerade driftstopp. 

Munters avfuktare är konstruerade för energieffektivitet, är enkla att installera och underhålla och finns i många olika storlekar och konfigurationer som kan anpassas efter vattenverkets behov. Avfuktaren övervakar förhållandena i realtid och mäter luftfuktighet och temperatur för att säkerställa att avfuktaren endast körs när det finns risk för att kondens bildas. Det ger en energieffektiv steglös reglering av daggpunkten. Det går även att fjärrövervaka Munters avfuktare med hjälp av Munters Connected Climate (MCC). 

Med en avfuktare från Munters hålls luftfuktigheten under kontroll, vilket minskar risken för fel på vattenverkets elektroniska utrustning, förhindrar korrosion, elektroniska fel och oplanerade stopp. 

 

Hitta rätt avfuktare 

Munters erbjuder ett brett sortiment av robusta sorptionsavfuktare av hög kvalitet för kommersiellt och industriellt bruk. 

Kontakta oss för att boka ett platsbesök
Läs mer om vårt sortiment anpassat för vatten och avloppsvatten 

 

Munters-chocolate-campaign-Count-on-Munters.jpg

Munters Services – med dig hela vägen! 

Med Munters som servicepartner får er avfuktningsutrustning den uppmärksamhet, omsorg och det underhåll som krävs för att den ska fungera väl och hålla länge. Under hela utrustningens livscykel säkerställer Munters Services kunskap och expertis en optimal drift, minimal energiförbrukning och att ni får en maximallivslängd på investeringen. 

Läs mer om Munters Services

Lösningar för denna industri

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.