Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
161126504.jpg

Distributionscenter

Ett vanligt förekommande problem för distributionscenter är fuktinfiltration från utomhusluft med hög fukthalt in i lagerdelen. Särskilt vid kylförvaring uppstår fuktrelaterade problem.

När varm, fuktig luft kommer i kontakt med kalla golv och väggar bildas det kondens på ytorna. De våta golven blir hala och gör att arbetet går långsammare. Den fuktiga luften som tränger in till lastbryggorna, skapar isbildning på hyllorna i de närliggande frysarna. Is bildas även vid ingångar och på snabbuppfällande dörrar. Personalen måste manuellt hugga bort is från dörrarna för att de ska fungera. Dessutom krävs flera avfrostningscykler för att förhindra isbildning på produkterna.

I högautomatiserade verksamheter gör hög luftfuktighet så att automatiseringsutrustning slutar fungera. Många fotoelektriska sensorer och avståndssensorer immar igen, med avbruten produktlastning som följd. Improduktiva avbrott leder till sämre lönsamhet.

Munters sorptionsavfuktare förhindrar att dessa problem uppstår vid lastkajer och frysar genom att attackera källan: fuktinfiltration. De här systemen avlägsnar fukten till luftfuktighetsnivåer som inte kan uppnås med enbart kylning. Munters avfuktarsystem eliminerar fuktabsorption, förhindrar att produkter klibbar eller klumpar ihop sig samt förebygger mögel- eller frostbildning på mat eller andra varor förvarade i förråd. Eftersom problemet är infiltration av luftfuktighet genom lastdörrarna, används Munters avfuktarsystem för att fånga den fuktiga luften ovanför dörrarna. Därigenom avlägsnas det mesta av fuktlasten innan den kan nå resten av byggnaden och kondensera på kalla ytor, som väggar och golv.

Munters system är enkla och kompakta och passar utmärkt för montering i befintliga system.

Övriga fördelar med Munters system inkluderar:

 • Ökad produktion – inga mer våta, hala golv som saktar ned lastningen av varor. Personalen behöver inte längre avisa dörrar, golv, hyllor och produkter.
 • Förbättrad kyleffekt för det befintliga systemet.
 • Säkrare arbetsmiljö för personalen och –trivsel – inga mer halk-, fall- eller lastningsskador på grund av våta/isiga golv.
 • Lönsammare verksamhet – inga mer produktionsavbrott orsakade av automatiseringssensorer som immat igen.

 

 

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   Desiccant Dehumidification System DDS

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler

   DryCool® ERV

   The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land