Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
89614843.jpg

Militär utrustning och system

Mark-, havs- och flygutrustning har stora fördelar av Munters “Torrluftsmetod”. Torr luft används till att omge ett föremål fullständigt, eller om det inte går, blåsas in i kritiska delar av systemet eller föremålet. Munters “ Torrluftsmetod” kan användas både för förvarade föremål och aktiv utrustning som används dagligen.

Studier av Försvarets Materielverk (FMV), U.S. Army National Guard och the U.S. Army Reserve har visat att investeringar för kontroll av luftfuktigheten i och kring vapensystem betalar sig på några månader, genom reducerade underhållskostnader och förbättrad tillgänglighet.

Typisk användning för området markutrustning inkluderar förvar av stridsvagnar och bepansrade och icke bepansrade fordon i “Luftfuktighetskontrollerade miljöer” (CHE), aktiv avfuktning av samma utrustning i förvar vid barackerna eller i fält, skydd av mobilt lä och containrar, skydd av stora och små föremål som skyddsglasögon, sensorer, radarsystem, avfyrningsramper, stridsledningssystem, ammunitionsförråd (i magasin eller containrar)etc. I vissa fall kan Munters tillhandahålla system som kan bäras eller integreras i vapensystem och objekt. Ett bra exempel är vår stöt- och vibrationssäkra avfuktare, för montering i truckmonterade skydd och containrar.

Submarine drying.JPG

Typiska användningsområden för Flygutrustning inkluderar skydd av insidan på fraktflygplan som C-130 Hercules, P-3 Orion och NATO E-3A AWACS, jaktplan som JAS-39 Gripen och Tornado jakt/bombplan, helikoptrar, UAV :er, etc. För förvar till minimal kostnad, kan Arizonaöknens klimat skapas i hangarer, Hardened Aircraft Shelters (HAS)och skydd utan stora temperatursvängningar. Också serviceutrustning skyddas av Munters “Torrluftsmetod”, tillsammans med magasinerad ammunition, inklusive motmedelspaket med metallstrimlor och bloss.

Typiska användningsområden för Marinen inkluderar placering av hela fartyg i förvar, med alla dess vapen- och plattform systems (som växellådor och radarantennskydd), skydd av aktiva fartygsvapen, sensorer, kommunikationssystem, ammunitionsförråd, antingen ombord eller i land (i magasin).

Skövde - CV90 - 01.JPG

Våra avfuktarprodukter skapar dessutom optimala luftförhållanden för färgtorkning för alla sorters flygplan och Munters Zeol VOC-reduktionsprodukter renar all lösningsmedelsmättad luft.

Med över 20 000 installationer har Munters långtgående erfarenhet av att förse militären med effektiva skyddslösningar, efter många års erfarenhet av samarbete med försvarsmakter över hela världen.

För fältplacering kan Munters dessutom leverera direktevaporativa luftkylare som lågkostnadslösningar eller leverera tåliga, högeffektiva media till OEM.

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek

Pdf dokument

1,19 MB

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DryCool® Standard

   Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

   Se fler

   M Series

   Small, solid units designed for use in minor archives, depots, waterworks,…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land