483800295.jpg

Biografer & hörsalar

Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

Biografägare står inför ökade krav på ventilation (enligt rekommendationer i ASHRAE Standard 62 och krav i
uppdaterade byggnadsstandarder), utan att samtidigt tredubbla driftskostnaderna. Dessutom har biografer flera olika sorters rum kring centralatriumet, bland annat lobby, projektorrum och toaletter, med egna ventilations- och temperaturkrav. Adekvat temperatur- och luftfuktighetskontroll mellan dessa utrymmen kräver särskild hänsyn.
Luftfuktighet, och inte bara temperatur, spelar stor roll för människors välbefinnande.

488573185.jpg

Konventionella luftkonditioneringssystem använder kylspolar till att justera luftfuktigheten, men den metoden kan orsaka problem. Överkylning av luften för att avlägsna luftfuktighet, kan få biografen att kännas kall och fuktig.

Biografer har ojämn besöksfrekvens, med det största ventilationsbehovet vid annan tid än för den största temperaturbelastningen.

Munters avfuktningsprodukter reducerar luftfuktigheten och förser utrymmet med lämplig ventilation, samtidigt som de reducerar energikostnader och ökar besökarnas trivsel. Genom att använda Munters dedikerade uteluftsystem (DOAS), kan energikostnader hållas oförändrade samtidigt som biografen får önskad ventilation. Kombinationen sorptionsavfuktare med energiåtervinning ger DOAS-systemet en rad fördelar:

 •  Låg kostnad för att uppfylla byggstandarder
 • Torra, hälsosamma rörsystem
 • Ökad kylning COP
 • Installation i befintliga system för IAQ
 • Energiåtervinning

 • Arenor, Gym och Fitnesscenter

  Arenor, Gym och Fitnesscenter

  Luftbehandling vid arenor, gym, och fitnesscenter kan vara utmanande pga. den höga fuktbelastningen. Genom att kontrollera den relativa…

  Läs mer
 • Hotell & semesteranläggningar

  Hotell & semesteranläggningar

  Det är en stor utmaning för ingenjörer och designers att förse flerbostadshus med uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC).

  Läs mer
 • Ishallar

  Ishallar

  Avfuktning av ishallar ger ett hälsosamt och behagligt klimat i hallen. Inga dimmiga förhållanden under matcher, ingen kondens och rost på…

  Läs mer
 • Biografer & hörsalar

  Biografer & hörsalar

  Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

  Läs mer
 • Restauranger

  Restauranger

  Hög luftfuktighet ligger ofta bakom många vanliga problem i dagens restauranger.

  Läs mer
 • Inomhusbassänger och badhus

  Inomhusbassänger och badhus

  Den aggressiva kombinationen fukt och klor vid inomhusbassänger och badhus utgör ett hot mot inomhusklimatet och byggnadselement. Munters…

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler

   MX²

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler

   DesiCool

   DesiCool är ett miljövänligt och energieffektivt luftbehandlingssystem,…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land