Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
ussatdesa_Semiconductor_738x400.jpg

Halvledartillverkning

Många tillverkningsprocesser för elektronik och halvledare kräver noggrant kontrollerade torra förhållanden.

Närvaro av för hög luftfuktighet/fukt orsakar rost i kretsarna, kondens på ytan av ett mikrochips kretskort samt dåligt fäst fotoresist, vilket leder till driftfel i sammansättningsprocessen för halvledaren. För att uppnå lämpliga tillverkningsförhållanden i torrum och renrum används sorptionsavfuktare.

Luftfuktighetskontroll förebygger:

 • rost i kretsarna
 • kondens på mikrochips kretskortsytor
 • utrustningsförfall
 • dåligt fäst fotoresist

Därför är luftfuktighetskontroll ett måste inom följande områden:

Monteringsyta

Vid halvledarproduktion och integrerade kretsar, påverkar för hög luftfuktighet bindningsprocessen negativt och ökar defekter. Ljuskänsliga polymer föreningar sk. fotoresists, används för att maskera kretsledningar för etsningsprocessen. På grund av sin hygroskopiska natur absorberar materialet fukt, vilket resulterar i att de mikroskopiska kretsarna skärs av eller överbryggas och leder till komponentfel.

Fotolitografi rum

Fukt i ett fotolitografirum gör att kiseldioxid absorberar fukt, vilket resulterar i felaktig vidhäftning av fotoresistorer, vilket i sin tur leder till stressfrakturer och ytdefekter

Förutom att tillhandahålla produkter för optimala luftförhållanden, erbjuder Munters även ett sortiment av Zeolprodukter för VOC-reduktion; för rening av utluft med mycket lättflyktiga organiska föroreningar (VOC) i. Vid tillverkningen av halvledare produceras VOC, som måste reduceras då de är skadliga för både miljö och hälsa. En zeolitrotorkoncentrator reducerar kostnaderna kraftigt, genom att effektivt koncentrera VOC först.

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

För halvledarindustrin med tillverkning dygnet runt, är de största fördelarna med en rotorkoncentrator hög pålitlighet, jämnt flöde av utsläpp med minimala tryckförändringar samt avsevärda besparingar för driften. Munters system koncentrerar stora utsläppsvolymer med låg VOC-koncentration till en smal luftström som billigt och effektivt kan ledas in i en oxidkammare för destruktion. Tryckfallet i systemet är lågt, vilket gör att fläkten drar mindre el.

Munters Zeolite Rotorkoncentratorsystem är den ledande teknologin för VOC-reduktion. Med över 200 system i drift, inkluderar vår installationsbas några av världens mest respekterade företag. Munters banade ny väg i utvecklingen av hydrofobisk zeolit för VOC-adsorption. Munters VOC-reduktionssytem klarar att uppnå 95 % effektivitet i reduktion/destruktion av VOC och samtidigt minska bränslekostnaderna med så mycket som 30-50% jämfört med fristående oxidkammare.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Skydd av elektronik

  Många halvledartillverkare och elektronikintensiva verksamheter kräver noggrant kontrollerade torra miljöer. För hög luftfuktighet/fukt orsakar korrosion vid kopplingspunkter, kondens på kretskortets yta och undermåligt fäste på fotoresistorn, orsakar driftfel i halvledaren. För att skapa rätt driftsförhållanden används Munters sorptionsavfuktare.

  Läs mer

  R&D-lab och renrum

  Munters avfuktningslösningar för laboratorier, renrum och dragskåp säkerställer att den relativa luftfuktigheten hålls konstant, oavsett yttre förhållanden.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   VariMax™ IFRG (Indirect-Fired Recirculating Gas) Heaters

   VariMax™ IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines…

   Se fler

   VariMax™ OTH (Once-Through Heater)

   The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial,…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.