Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Halvledartillverkning

Halvledartillverkning

Många tillverkningsprocesser för elektronik och halvledare kräver noggrant kontrollerade torra förhållanden.

Närvaro av för hög luftfuktighet/fukt orsakar rost i kretsarna, kondens på ytan av ett mikrochips kretskort samt dåligt fäst fotoresist, vilket leder till driftfel i sammansättningsprocessen för halvledaren. För att uppnå lämpliga tillverkningsförhållanden i torrum och renrum används sorptionsavfuktare.

Luftfuktighetskontroll förebygger:

  • rost i kretsarna
  • kondens på mikrochips kretskortsytor
  • utrustningsförfall
  • dåligt fäst fotoresist

Därför är luftfuktighetskontroll ett måste inom följande områden:

Monteringsyta

Vid halvledarproduktion och integrerade kretsar, påverkar för hög luftfuktighet bindningsprocessen negativt och ökar defekter. Ljuskänsliga polymer föreningar sk. fotoresists, används för att maskera kretsledningar för etsningsprocessen. På grund av sin hygroskopiska natur absorberar materialet fukt, vilket resulterar i att de mikroskopiska kretsarna skärs av eller överbryggas och leder till komponentfel.

Fotolitografi rum

Fukt i ett fotolitografirum gör att kiseldioxid absorberar fukt, vilket resulterar i felaktig vidhäftning av fotoresistorer, vilket i sin tur leder till stressfrakturer och ytdefekter

Förutom att tillhandahålla produkter för optimala luftförhållanden, erbjuder Munters även ett sortiment av Zeolprodukter för VOC-reduktion; för rening av utluft med mycket lättflyktiga organiska föroreningar (VOC) i. Vid tillverkningen av halvledare produceras VOC, som måste reduceras då de är skadliga för både miljö och hälsa. En zeolitrotorkoncentrator reducerar kostnaderna kraftigt, genom att effektivt koncentrera VOC först.

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

För halvledarindustrin med tillverkning dygnet runt, är de största fördelarna med en rotorkoncentrator hög pålitlighet, jämnt flöde av utsläpp med minimala tryckförändringar samt avsevärda besparingar för driften. Munters system koncentrerar stora utsläppsvolymer med låg VOC-koncentration till en smal luftström som billigt och effektivt kan ledas in i en oxidkammare för destruktion. Tryckfallet i systemet är lågt, vilket gör att fläkten drar mindre el.

Munters Zeolite Rotorkoncentratorsystem är den ledande teknologin för VOC-reduktion. Med över 200 system i drift, inkluderar vår installationsbas några av världens mest respekterade företag. Munters banade ny väg i utvecklingen av hydrofobisk zeolit för VOC-adsorption. Munters VOC-reduktionssytem klarar att uppnå 95 % effektivitet i reduktion/destruktion av VOC och samtidigt minska bränslekostnaderna med så mycket som 30-50% jämfört med fristående oxidkammare.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.