Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.

Stäng
ME Coal-Fired Power Plants

Föroreningskontroll & VOC-reduktion

Case:Cleaning the Air We Breathe, Coal Fired Power Plant

VOC-reduktion är egentligen inte en avfuktningsprocess, men påminner mycket om en sådan. Munters rotorteknologi används för att optimera VOC-reduktionsprocessen genom att använda en Zeolitrotor istället för en sorptionsrotor.

Cleaning the Air We Breathe, Coal Fired Power Plant

Cleaning the Air We Breathe, Coal Fired Power Plant

By cleaning flue gases from coal power plants, the amount of…

Läs mer

Vad är VOC?

VOC står för Volatile Organic Compounds (sv. volatila (lättflyktiga) organiska föroreningar). VOC är ångor som kemikalier ger ifrån sig vid rumstemperatur. Organiska betyder här kolinnehållande substanser, alltså ämnen med kolatomer i sin kemiska struktur. VOC är bland annat lösningsmedel, industrikemikalier, alkoholer och även petroleumprodukter som bensin. I kombination med solljus kan dessa lättflyktiga ångor bilda ozon i atmosfären eller smog.

Vad är Zeolit?

Zeolit är ett naturligt förekommande mineral i kristallin form. Naturlig zeolit är uppbyggt av hydratiserade aluminiumsilikater med natrium-, kalcium- eller bariumjoner. Naturlig zeolit är hydrofil (vattenälskande) och suger lätt upp eller avger vatten. Syntetisk zeolit har utvecklats för kommersiella ändamål. Över 70 olika sorters syntetisk zeolit har skapats.

Hydrofob zeolit är en stabil, oorganisk kristall med egenskaper som passar för att adsorbera VOC. Zeolits inerta egenskaper gör att den inte ger upphov till några kemiska reaktioner; den reagerar inte ens med starka syror.

Hur fungerar zeolit?

Zeolits molekylstruktur har formen av en tetraeder eller pyramid av kiseloxider (SiOn) Tetraedern är uppbyggd av en kiselatom i centrum och en syreatom i varje hörn. De tetraederformade zeoliterna länkas samman med syreatomer. Sammanlänkade zeoliter bildar porer, vars storlek avgörs av hur många zeolitmolekyler som länkats samman.

Beroende på sammanlänkningar och vilka alkalijoner som finns i kristallstrukturen, återfinns flera typer av zeolit, alla med olika porstorlek. Porstorleken avgör också vilka sorters VOC som passar in och kan adsorberas.

Munters Zeol använder sig av en blandning av hydrofoba zeoliter av varierande porstorlek. Den här blandningen tillåter olika lösningsmedel att adsorberas. Faktum är att de flesta kommersiella lösningsmedel adsorberas av våra hydrofoba zeoliter.

En VOC attraheras och hålls kvar i zeolitetens porer av en svag attraktiv kraft. (Detta är en svag attraktionskraft mellan neutralt laddade kemiska föreningar – van der Waalskraften) VOC hålls kvar i zeoliten tills den värms upp, då värmen övervinner attraktionskraften och frigör VOC från zeoliten

När VOC-mättad luft passerar över zeolitmolekylerna, fungerar zeoliten som ett “omvänt filter - den stoppar de minsta partiklarna (VOC) men låter de stora passera.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftföroreningar

  Munters droppavskiljare har utformats för att skydda miljön. Droppavskiljarna hindrar droppar från att komma ut i omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla juridiska reglementen och undvika rättsliga påföljder.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MAC luftrenare

   Ammoniak är en naturlig biprodukt vid djuruppfödning och som en följd av…

   Se fler

   ZEOLITE Rotor Concentrators

   Se fler

   Basic Unit (BU)

   Rotor cassette, seals, motor & casing

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.