Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Föroreningskontroll & VOC-reduktion

Föroreningskontroll & VOC-reduktion

VOC-reduktion är egentligen inte en avfuktningsprocess, men påminner mycket om en sådan. Munters rotorteknologi används för att optimera VOC-reduktionsprocessen genom att använda en Zeolitrotor istället för en sorptionsrotor.

Vad är VOC?

VOC står för Volatile Organic Compounds (sv. volatila (lättflyktiga) organiska föroreningar). VOC är ångor som kemikalier ger ifrån sig vid rumstemperatur. Organiska betyder här kolinnehållande substanser, alltså ämnen med kolatomer i sin kemiska struktur. VOC är bland annat lösningsmedel, industrikemikalier, alkoholer och även petroleumprodukter som bensin. I kombination med solljus kan dessa lättflyktiga ångor bilda ozon i atmosfären eller smog.

Vad är Zeolit?

Zeolit är ett naturligt förekommande mineral i kristallin form. Naturlig zeolit är uppbyggt av hydratiserade aluminiumsilikater med natrium-, kalcium- eller bariumjoner. Naturlig zeolit är hydrofil (vattenälskande) och suger lätt upp eller avger vatten. Syntetisk zeolit har utvecklats för kommersiella ändamål. Över 70 olika sorters syntetisk zeolit har skapats.

Hydrofob zeolit är en stabil, oorganisk kristall med egenskaper som passar för att adsorbera VOC. Zeolits inerta egenskaper gör att den inte ger upphov till några kemiska reaktioner; den reagerar inte ens med starka syror.

Hur fungerar zeolit?

Zeolits molekylstruktur har formen av en tetraeder eller pyramid av kiseloxider (SiOn) Tetraedern är uppbyggd av en kiselatom i centrum och en syreatom i varje hörn. De tetraederformade zeoliterna länkas samman med syreatomer. Sammanlänkade zeoliter bildar porer, vars storlek avgörs av hur många zeolitmolekyler som länkats samman.

Beroende på sammanlänkningar och vilka alkalijoner som finns i kristallstrukturen, återfinns flera typer av zeolit, alla med olika porstorlek. Porstorleken avgör också vilka sorters VOC som passar in och kan adsorberas.

Munters Zeol använder sig av en blandning av hydrofoba zeoliter av varierande porstorlek. Den här blandningen tillåter olika lösningsmedel att adsorberas. Faktum är att de flesta kommersiella lösningsmedel adsorberas av våra hydrofoba zeoliter.

En VOC attraheras och hålls kvar i zeolitetens porer av en svag attraktiv kraft. (Detta är en svag attraktionskraft mellan neutralt laddade kemiska föreningar – van der Waalskraften) VOC hålls kvar i zeoliten tills den värms upp, då värmen övervinner attraktionskraften och frigör VOC från zeoliten

När VOC-mättad luft passerar över zeolitmolekylerna, fungerar zeoliten som ett “omvänt filter - den stoppar de minsta partiklarna (VOC) men låter de stora passera.

Discover Clean technologies

Clean technologies by Munters include mist elimination technology, mass transfer solutions and VOC abatement technologies. Enhance process productivity, lower emissions and reduce your carbon footprint with Clean technologies. Together we will deliver clean air to the world.

Get the full story

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur Munters lösningar kan hjälpa dig med dina klimatutmaningar

Läs mer

Relaterade produkter

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.