Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Klas Forsstrom-top-banner.png

Coronavirus

Hur Munters agerar med anledning av coronaviruset

Som svar på coronaviruset har Munters agerat snabbt för att rikta insatser, på global och lokal nivå, för att hålla sig uppdaterade kring alla länders riktlinjer och politik vartefter de utvecklas. Vi strävar alltid efter att hålla våra anställda trygga, uppfylla våra kundåtaganden och upprätthålla en tät och kontinuerlig kommunikation med leverantörer. Munters högsta prioritet är säkerheten för våra anställda, kunder och partners.

Våra anställda gör skillnaden

Våra anställdas engagemang och kompetens är anledningen till att vi kan tillhandahålla kvalitet på produkter och tjänster som vi gör varje dag över hela världen. I denna kristid är vi stoltare än någonsin att vår organisation fortsätter att arbeta för att infria våra löften till våra kunder. Vi har lokala team som säkerställer att alla hälso- och statliga riktlinjer och mandat följs.

Dessutom:

  • Vi har försett alla produktionsenheter och försäljningskontor med en tydlig respons- och beredskapsplan för att möjliggöra en säker och hälsosam arbetsmiljö
  • Besöksbegränsningar har införts på alla våra fabriker och kontor
  • Stora möten och sammankomster har upphört
  • Uppmuntran till arbete hemifrån och användningen av webbmöten och annan digital teknik för kommunikation har genomförts

Upprätthålla vårt engagemang för kunderna

Munters har implementerat processer och protokoll för oavbruten kundservice och support. Vi kommer att jobba för att fortsätta tillverkningen, och har flera beredskapsplaner på plats för att säkerställa en smidig drift. Vi kommer att förbli uthålliga och mycket lyhörda för våra kunders behov. Ert förtroende och stöd är avgörande för vad vi gör på Munters, och säkerheten och hälsan för våra anställda och era företag är en grundläggande prioritering.

Kommunikation med leverantörer och logistikkedjor

För att säkra vår värdekedja har vi inte bara tätare kommunikation med våra leverantörer och logistikkedjor utan har också:

  • Aktivt hanterat tillgången på kritiska komponenter till varje produktionsenhet globalt
  • Sedan tidigare ställt krav på att alla leverantörer ska följa professionella industristandarder, lokal lagstiftning och förordningar samt Munters uppförandekod (Munters Code of Conduct) för leverantörer. Vi övervakar situationen dagligen för Covid-19 och är i nära kontakt med våra leverantörer
  • Vi håller tät kontakt med alla våra transportörer i vår logistikkedja och övervakar noggrant godstransporter med spårningstjänster

Vårt ansvar gentemot samhället

Som ett globalt företag med cirka 3 100 anställda och närvaro i 30 länder är vi medvetna om vårt ansvar gentemot de samhällen där vi verkar och till vår roll för att begränsa spridningen av viruset. Förutom de aktiviteter som nämns ovan har vi implementerat begränsningar för affärsresor och andra riktlinjer för att begränsa vår riskexponering för viruset.

Under dessa utmanande tider är kunskap makt och det är det viktigt att hålla sig väl informerad, uppdaterad om fakta och följa alla hälso- och statliga riktlinjer. Våra planer kommer att utvecklas efter behov, så länge som det behövs.

Idag fortsätter vi att fokusera på våra medarbetares säkerhet och för att säkerställa leveranser till våra kunder.

Klas Forsström, VD och koncernchef Munters

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.