Låt oss hjälpa dig

Ett fel uppstod när meddelandet skickades, vänligen försök senare

Ställ en fråga

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

top-CG.jpg

Bolagsstyrning

Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från första handelsdag. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen "följ eller förklara". Den innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta i bolagsstyrningsrapporten.

Munters förväntas följa samtliga regler i Koden från tidpunkten för noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm, med undantag för reglerna 9.7 och 9.8 i Koden. Avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets årliga bolagsstyrningsrapporter.

Munters bolagsstyrningsstruktur

 

Munters bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 7 maj 2017. Bolagsstämmans beslut om antagande av bolagsordningen är villkorat av Erbjudandets genomförande och bolagsordningen förväntas registreras den 19 maj 2017.

Läs hela bolagsordningen

Munters styrelse

Magnus Lindquist

Född 1963. Styrelsens ordförande sedan december 2018. 

Utbildning: Ekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industriföretag, främst som Group Vice President och CFO i Autoliv och Perstorpkoncernen. Partner på Triton och har varit medlem i Axcel Advisory Board med focus på industriella bolag. 

Läs mer om styrelsen

Munters ledning

JOHAN EK

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2018. VD och koncernchef sedan december 2018.

Utbildning: Civilekonom vid Hanken School of Economics i Helsingfors, Finland.

Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet av både ledande positioner och styrelsearbete. President och CEO i Relacom samt President för Powerwave Technologies Inc och LGP Allgon.

Läs mer om Munters ledning

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 hölls den 8e maj kl. 15:00 i Kista.  

Mer information