Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

top-CG.jpg

Bolagsstyrning

Före noteringen på Nasdaq Stockholm baserades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från första handelsdag. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen "följ eller förklara". Den innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta i bolagsstyrningsrapporten.

Munters förväntas följa samtliga regler i Koden från tidpunkten för noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm, med undantag för reglerna 9.7 och 9.8 i Koden. Avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets årliga bolagsstyrningsrapporter.

Munters bolagsstyrningsstruktur

 

Munters bolagsordning

Antagen vid årsstämman den 19 maj 2021. 

Läs hela bolagsordningen

Munters styrelse

Magnus Nicolin

Född 1956. Styrelsens ordförande sedan maj 2022. 

Utbildning: MBA, Wharton – University of Pennsylvania. BSc, Handelshögskolan i Stockholm.

Urval tidigare uppdrag: VD för Ansell Limited, President, Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific för Newell Rubbermaid Inc., VD för Esselte Business Systems Inc 2002 – 2006, Executive Vice President & Divisionschef för Esselte Business Systems Inc. Ledande befattningar i Bayer AG, Pitney Bowes Inc. och McKinsey & Company. Styrelseuppdrag i flera globala bolag, såsom Ansell, Esselte, Isaberg-Rapid och Primix.

Läs mer om styrelsen

Munters ledning

Klas Forsström

VD och koncernchef sedan 12 augusti 2019.

Utbildning: M.Sc. i Materials Physics och en MBA från Uppsala Universitet samt högre managementstudier vid INSEAD.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare affärsområdeschef för Sandvik Machining Solutions. Över 20 års erfarenhet av seniora chefsbefattningar inom Sandvik, däribland i rollen som chef för affärsområdena Sandvik Hard Materials respektive Sandvik Coromant.

Läs mer om Munters ledning

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.