Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
shutterstock_28390339-color-screen.jpg

Pappersmassa, papper och tryck

Munters är global ledare inom utveckling och tillverkning av energieffektiva luftbefuktningssystem. Våra energieffektiva och innovativa produkter hjälper pappersmassa-, pappers- och tryckindustrin att uppnå ett perfekt klimat.

Upprätthållandet av lämplig luftfuktighet är kritiskt inom pappersmassa- och tryckindustrin. Därför kontaktar många företag Munters om att få hyra luftfuktighetskontrollösningar för verksamheten, planerade avbrott och underhållsperioder. Upprätthållandet av papperskvalitet och -integritet är nyckeln till lönsamhet. Eliminering av mögel, långtidsförvar av papper i magasin och reduktion av fuktskador på papperet är alla möjliga tack vare användningen av tillfälliga luftfuktighetskontrollsystem.

Munters erbjuder två typer av klimatkontrollutrustning för användning i pappersmassa- och papperskvarnar: befuktare och -avfuktare. Med ett stort antal anläggningar för klimatkontroll, kan Munters avlägsna stora mängder vattenånga från lokaler i områden med hög luftfuktighet. Munters kan också sänka luftfuktighetsbelastningen i lokalen och skydda rullar med premiumpapper från fuktupptag och – skada.

shutterstock_65088064_color_screen.jpg
200361927-001.jpg

I fallet pappers- och tryckindustrin får för låg relativ luftfuktighet papperet att förlora sin styrka och bli skört. Det är mycket viktigt att upprätthålla konstant luftfuktighet under tryckprocessen för att optimera tryckkvalitet och minimera mängden bortkastat material och dokument. Å andra sidan, kan förekomst av statisk elektricitet påverka det slutliga resultatet, varför det är mycket viktigt för digitala tryckmaskiner med korrekt relativ luftfuktighet under tryckning. Den evaporativa teknologin ger också en kylande effekt, vilket är en värdefull fördel då de flesta moderna digitala tryckmaskiner avger mycket värme.

Munters evaporativa teknologi låter dig hitta den effektivaste lösningen för ditt perfekta klimat.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftföroreningar

  Munters droppavskiljare har utformats för att skydda miljön. Droppavskiljarna hindrar droppar från att komma ut i omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla juridiska reglementen och undvika rättsliga påföljder.

  Läs mer

  Tryckfall

  Lamellbaserade droppavskiljare uppvisar lägst tryckfall jämfört med andra mekanismer för gas-vätskeseparation, för många olika droppstorlekar och vätskevolymer. Anledningen är att lamellformen är flödesvänlig samtidigt som den är optimerad för vätskeseparation. Därför får du en stor fördel i olika sorters användningsområden, där droppavskiljare används.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MX² Plus Climate System

   Kärnan i MX² Plus klimatsystem är Munters nya och effektiva avfuktare…

   Se fler

   WETdek™

   The WETdek™ evaporative cooling system combines nature’s process of…

   Se fler

   Humimax™ HM3 Series

   Humimax™ är en serie fristående luftfuktare som ger utmärkt luftbefuktning…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.