Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
450846541.jpg

Bryggerier

Mögel- och bakterietillväxt har länge varit ett problem för ölbryggerier. Öl måste förvaras i stora kärl vid låga temperaturer i flera veckor efter bryggning, innan de är redo för buteljering. Då tusentals liter öl bryggs varje år, kan hög luftfuktighet och konstant kondensation orsaka stora problem.

Vid bryggningen kyls de stora förvaringskärlen till ca. +2ºC. Då bildas snabbt kondens på kärl, rörsystem och kalla väggytor i korridorerna, när luft från omgivningen kommer in i förvaringsutrymmena. Dessa utrymmen ångrengörs dessutom ofta, vilket snarare kan förvärra problemet.

Maltpulverprodukter torkar lätt

461776373.jpg

Kvaliteten på malt- och maltextraktprodukter är essentiell. Variationer i den relativa luftfuktigheten (RH) i atmosfären kan orsaka försämrad effekt med spraytorken för vissa maltpulverprodukter.

Maltpulverprodukter är hygroskopiska. Vid hög luftfuktighet krävs konstant justeringar för att upprätthålla ideala driftsförhållanden för spraytorken för att förhindra att pulvren absorberar fukt. Produkterna är också termoplastiska, så det går inte att bara höja temperaturen.

Munters sorptionsavfuktare torkar luften innan den används till att spraytorka produkterna. Detta ger en kontrollerad torkning av maltextrakten, vid en konstant luftfuktighet i torkaren och tillåter dessutom kontinuerlig drift av torkaren, i samma driftsförhållanden, året runt.

Munters luftavfuktare säkerställer också att, maltextrakten, när de väl torkats och processats i spraybäddtorken, förpackas i en torr omgivning. Detta säkerställer, i sin tur, lång hållbarhet utan nedbrytning efter inpackning.

175945178.jpg

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek

Pdf dokument

1,05 MB

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Klibbning och kakbildning

  Många pulver och produkter drar till sig och behåller fukt. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet och också göra det svårare att förpacka och transportera produkter.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land