Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
ME Steel Industry

Droppavskiljning

Case:Reduce Emissions and Chemicals Loss, Steel Mill

Munters erbjuder lösningar och tjänster till över 20 branscher i hela världen. Munters droppavskiljare återfinns nästan var helst det finns vätskor och gaser som måste separeras.

Cleaning the Air We Breathe, Coal Fired Power Plant

Cleaning the Air We Breathe, Coal Fired Power Plant

By cleaning flue gases from coal power plants, the amount of…

Läs mer
Increase Profit and Reduce Product Loss, Sugar Mill

Increase Profit and Reduce Product Loss, Sugar Mill

The demand for sugar continues to rise faster than supply and the shortage…

Läs mer
Reduce Emissions and Chemicals Loss, Steel Mill

Reduce Emissions and Chemicals Loss, Steel Mill

Munters has a long history of working closely with metal industries…

Läs mer

Munters Mist Elimination helps anywhere liquids and gases need to be separated.

Vätskedroppar orsakar svåra tekniska problem i processer, som reducerad processeffektivitet, fysiska skador på nedströms komponenter samt förlust av produkt- och processvätskor. Munters tillhandahåller kompletta lösningar till teknikföretag och slutanvändare, för att kunna övervinna tekniska och miljömässiga utmaningar och säkerställa perfekta processresultat. Vår tekniska expertis omfattar utformning av utrustning, flödesstudier, garanterad separationsprestanda samt leverans av hårdvara med övervakad installation.

Filtyp
Fil
Storlek

Pdf dokument

868,22 kb

Pdf dokument

1,32 MB

Pdf dokument

610,5 kb

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftföroreningar

  Munters droppavskiljare har utformats för att skydda miljön. Droppavskiljarna hindrar droppar från att komma ut i omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla juridiska reglementen och undvika rättsliga påföljder.

  Läs mer

  Tryckfall

  Lamellbaserade droppavskiljare uppvisar lägst tryckfall jämfört med andra mekanismer för gas-vätskeseparation, för många olika droppstorlekar och vätskevolymer. Anledningen är att lamellformen är flödesvänlig samtidigt som den är optimerad för vätskeseparation. Därför får du en stor fördel i olika sorters användningsområden, där droppavskiljare används.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Relaterade produkter

  • Övriga droppavskiljare

   Se fler

   DF-serien

   Droppavskiljarna i DF-serien är installationsförberedda droppavskiljare…

   Se fler

   DH-serien

   När DH-seriens droppavskiljare sätts samman till enheter, skapas en…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land