Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
476506429.jpg

Sport och fritid

Sorptionsavfuktning löser många problem för sport- och fritidsindustrin. På grund av hög fuktbelastning i flera av dessa lokaler, kan inte traditionella luftbehandlingsanläggningar skapa ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat.

Den stora utmaningen i att skapa ett lämpligt inomhusklimat i ishallar, badhus och sportarenor/fitnesscenter, ligger framförallt i den stora ytan av is eller vatten kombinerat med höga lufttemperaturer och varierande antal besökare. Fuktbelastningen orsakar kondensation, vilket ger upphov till ett flertal olika problem:

 • byggnadsstrukturer angrips av mögel och rost
 • ett fuktigt inomhusklimat skapar den perfekta grunden för både mögel och bakterier
 • idrottares prestationsförmåga påverkas negativt
 • betalande besökares välmående och hälsa påverkas negativt

Genom att kontrollera luftfuktigheten kan alla ovan nämnda problem undvikas. I decennier har Munters sorptionsavfuktare visats skapa optimala klimat i alla sorters idrottsanläggningar.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • DryCool® ERV

   The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

   Se fler

   DryCool® Standard

   Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

   Se fler

   FreeDry™

   FreeDry™ combines advanced desiccant dehumidification technology utilizing…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.