Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
511526179.jpg

Frukt & grönsaker

Munters sorptionsavfuktare höjer ribban för avfuktning i frukt- och grönsaksindustrin. Munters torksystem är utformat för att kunna hantera den tunga torkbelastningen i torkning som görs satsvis.

Tidigare ansågs sats torkning vara komplicerat på grund av den exponentiella förändringen i takten som fukt avdunstade från frukt- och grönsaksprodukterna. Den viktigaste effekten att undvika under torkningsprocessen är bildningen av ett yttre skal på produkten, då detta hämmar vidare avdunstning från frukten eller grönsaken.

Munters erbjuder ett förstärkt avfuktningssystem som tillför luft med låg luftfuktighet till en tunnel där våt produkt ligger upptravad i flera lager på brickor.

Fördelar med användning av Munters förstärkta sorptionsavfuktare:

 • Ökad produktivitet
 • Inget skinn bildas under torkning
 • Optimerad luftdistribution
 • Maximal evaporativ effekt
 • Extremt gott färgbevarande
 • Naturligare smak och form
 • Låg risk för mögel- och jästbildning
 • Optimerad energieffektivitet
MLPlus on transparent.png

Munters maximerar luftdistributionen över produkterna för maximal evaporativ effekt, och tillvägagångssättet för optimal luftfuktighet passar de många olika förhållanden som krävs under hanteringen. Temperatur och luftfuktighet hålls konstanta och man är noga med att inte torka ut ytan på produkten. Den här torkningsprocessen säkerställer att frukten och grönsakerna inte blir för varma, och med Munters tillvägagångssätt behålls färgen mycket väl och smaken mer naturlig. Dessutom känns produkterna bättre också. 

Det är lättare att hantera hygienen med Munters system eftersom risken för jäst och bakterier reduceras tack vare de antibakteriella och antimögelegenskaperna hos Munters sorptionsavfuktarsystem. Tillverkaren märker inte längre av varierande klimatförhållanden som brukade leda till minskad produktion.

Energieffektivitet

Munters tillvägagångssätt optimerar energieffektiviteten och säkerställer att frukt och grönsaker av hög kvalitet kan produceras oavbrutet året runt.

Torkning av frukt- och grönsakspulver

Produkten pressas och filtreras, för att avlägsna fibrer och frön. Juicen koncentreras sedan till en pasta, som sedan förs in i spraytorken. Efter spraytorkningen skickas det resulterande pulvret till en fluidiserad torkningsbädd för agglomerering – det andra stadiet för att nå det önskade fuktinnehållet (2-4%). 

Avfuktning av lufttillförseln till spraytornet jämnar ut fluktuationerna i luftfuktighet under året, vilket ökar produktionen och säkerställer enhetlig kvalitet i produkten. Luften för det andra stadiet av torkning i den fluidiserade torkbädden avfuktas och kyls för att kunna klara kraven på kylning och jämviktsfuktinnehåll i produkten. Torrluft används sedan åter igen för den pneumatiska transporten av pulvret, för att förhindra återabsorption av fukt.

Användning av Munters avfuktare ger fler fördelar:

 • Enhetlig kvalitet
 • Återupptag av fukt förhindras
 • Ökad kapacitet

Packaging of frozen vegetables

Förpackning av frusna grönsaker

Frusna grönsaker förpackas i volymetriska fyllningsmaskiner, som placerar produkten i förpackningar. På vägen till förpackningen passerar produkten genom flera komponenter, vilka alla kylts ned till produktens temperatur för att underlätta problemfritt flöde av produkten ned i förpackningen och säkerställa att rätt mängd överförs.

Om de frusna grönsakerna överförs till förpackningen, genom delar med högre daggpunkt än produkttemperaturen, och utrustningen dessutom är placerad i lokaler med hög daggpunkt, bildas kondens på både produkten och utrustningen. Kondensen bildar is på komponenterna som släpper ned produkten i förpackningen, med störd fyllningsprocess med olika mycket fyllda paket som följd.

AT_Case_Beans with frost.jpg

Munters förebygger isbildning på produkten och utrustningen under produktfrysningen med hjälp av sorptionsavfuktning. Detta ger även fler fördelar:

 • Isbildning i transport och paketering förebyggs
 • Snabbare fyllning
 • Noggrannare vägning
 • Färre avbrott

Humidification of Vegetables

Award

         

Health & Safety Award

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Klibbning och kakbildning

  Många pulver och produkter drar till sig och behåller fukt. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet och också göra det svårare att förpacka och transportera produkter.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land