Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

sustainability-fir-trees.jpg

Hållbar utveckling

Vi är en del av lösningen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi erbjuder inte bara energieffektiva luftbehandlingslösningar för renare luft och bättre djurskydd. Vi ser också till att vår verksamhet är hållbar genom att sätta ambitiösa mål när det gäller säkerhet, mångfald och etisk affärspraxis.

Hållbarhet hos Munters delas in i tre grupper: resurseffektivitet, ansvarsfullt företagande och människor och samhälle. Dessa tre delar utgör ramen för Munters hållbarhetsagenda. På följande sidor kan du lära dig mer om vårt arbete inom dessa områden.

Ledningen för Munters är fortfarande fast övertygad om att mer ambitiösa mål måste sättas för hållbarhetsarbetet framöver. Ambitionen är att sätta tydligare mål för flera områden under 2021 och anpassa vår hållbarhetsagenda till vår övergripande strategi.

Global Compact och Agenda 2030

Sedan 2018 har Munters åtagit sig att rapportera i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Uppförandekoden för anställda och den speciella uppförandekoden för leverantörer baseras på dessa tio principer och förklarar Munters ställning i frågor som miljö, socialt ansvar, affärsetik och mänskliga rättigheter. Efterlevnaden av dessa policyer övervakas varje år och rapporteras till styrelsen. Munters rapporterar också till CDP (tidigare känt som Carbon Disclosure Project).

Hållbarhetsagenda

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2020

Ladda ner den i PDF (Engelska)

We contribute

Read more

Progress report 2020

Läs mer

Hållbarhetsnyheter

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.