Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Sustainability landing 1.png

Hållbarhet

Vårt tillvägagångssätt

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi bidrar till en hållbar utveckling genom vårt erbjudande av energieffektiva klimatlösningar. För att upprätthålla en hållbar och lönsam verksamhet har vi integrerat hållbarhet i varje aspekt av vår affärsstrategi. Vi säkerställer att vår verksamhet är hållbar genom att sätta ambitiösa mål när det gäller utsläpp, resurseffektivitet, mångfald, säkerhet och etiska affärsmetoder.

- Jag är stolt över att säga att hållbarhet är helt integrerat i vår affärsstrategi.

Klas Forsström, VD och koncernchef

Hållbarhetsmål

sustainability goals.png

 

  • Erbjuda våra kunder högkvalitativa, resurseffektiva klimatlösningar som bidrar till att nå deras hållbarhetsmål
  • Minska koldioxidutsläppen, öka energieffektiviteten och andelen förnybar el i vår verksamhet
  • Öka mångfalden och säkerställa en inkluderande kultur och säkerhet på arbetsplatsen
  • Säkerställa hög etik och respekt för mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan.

Framsteg 2021

 

Återvinningsgraden Andel kvinnor i ledningen Total Recordable Incident Rate
54%

(2020: 47)

Mål: Höja återvinningsgraden kontinuerligt mätt
som andel avfall som återanvänds eller återvinns av
totala mängden avfall genererat i produktionen.

23%

(2020: 22)

Mål: Öka andelen medarbetare och lönesättande chefer som är kvinnor. Målet är att nå 30% år 2025. Under 2021 fortsatte både andelen medarbetare samt andelen ledare som är kvinnor att öka, dock inte i önskvärd takt

1.7

(2020: 1.2)

Mål: Inga olyckor ska ske i produktionen. Olycksfrekvensen
mäts som Total Recordable Incident Rate (TRIR). TRIR är
antalet olyckor där den anställde behövt uppsöka läkarvård multiplicerat med 200 000/antal arbetade timmar.

     
Energieffektivitet Andel leverantörer som skrivit under vår uppförandekod Förnybar el
0.9

(2020: 0.96)

Mål: Elkonsumtionen i produktionsanläggningarna ska
minska kontinuerligt relativt produktionsvärdet.

100%

(2020: 22)

Mål: Alla större leverantörer av direkt och indirekt material ska underteckna uppförandekoden.

53%

(2020: 50)

Mål: Andelen el från förnybara källor ska öka i våra produktionsanläggningar till 80% år 2026.

Ta del av våra hållbarhetsmål och nyckeltal

Betyg och recensioner

CDP-betyg C

Vi gick med i CDP 2018 och sedan 2019 har vi rapporterat våra aktiviteter för att minska vår klimatpåverkan. 2020 fick vi C-betyg. Målet är att förbättra vårt betyg och även om vi fick C-betyg 2021 så uppnådde vi ett högre betyg inom nästan alla delområden.

Ta del av rapporten

MSCI betyg AA

En MSCI ESG Rating är utformad för att mäta ett företags motståndskraft mot långsiktiga miljö-, sociala och styrningsrisker (ESG). Företag betygsätts på en AAA-CCC-skala i förhållande till standarderna och prestanda hos sina branschkollegor. 2021 fick vi ett AA-betyg.

Ta del av rapporten

Mer om hållbarhet

Års-och hållbarhetsredovisning

Ladda ner 2021 rapporten (på engelska)

Sedan 2018 har Munters förbundit sig att rapportera i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Mer om Global Compact

EU har skapat EU-taxonomien för att nå sina klimat- och energimål till 2030. Vi har gjort en analys för att identifiera ekonomisk verksamhet som är berättigad till taxonomi.

Mer om vårt taxonomiarbete

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.