Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Sustainability landing 1.png

Hållbarhet

Vårt tillvägagångssätt

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi bidrar till en hållbar utveckling genom vårt erbjudande av energieffektiva klimatlösningar. För att upprätthålla en hållbar och lönsam verksamhet har vi integrerat hållbarhet i varje aspekt av vår affärsstrategi. Vi säkerställer att vår verksamhet är hållbar genom att sätta ambitiösa mål när det gäller utsläpp, resurseffektivitet, mångfald, säkerhet och etiska affärsmetoder.

- Jag är stolt över att säga att hållbarhet är helt integrerat i vår affärsstrategi.

Klas Forsström, VD och koncernchef

Våra centrala hållbarhetsområden

sustainability goals.png

Nedanstående tre delar utgör ramverket för Munters hållbarhetsagenda. Vi integrerar dessa i vår strategi och våra strategiska prioriteringar:

  • Resurseffektivitet och miljö
  • Människor och samhälle
  • Ansvarsfullt företagande

Framsteg 2022

 

Återvinningsgraden Ledare, andel kvinnor Arbetsplatsolyckor
52%

(2021: 54)

Mål: Kontinuerligt höja återvinningsgraden

22%

(2021: 23)

Mål: Öka andelen lönesättande chefer som är kvinnor till 30% 2025

1.8

(2021: 1.7)

Mål: Inga olyckor ska ske i produktionen

     
Energieffektivitet Uppförandekod för våra leverantörer Förnybar elektricitet i våra produktionsanläggningar
0.62

(2021: 0.9)

Mål: Kontinuerligt minska förbrukningen av elektricitet i relation till produktionsvärdet i våra fabriker

(mwh elförbrukning/1000 kr produktionsvärde)

100%

(2021: 100)

Mål: 100% av våra största leverantörer ska underteckna uppförandekoden

72%

(2021: 53)

Mål: På sikt vill vi att 100% av vår elektricitet kommer från förnybara källor och vi har ett delmål att uppnå minst 80% senast år 2026

Ta del av våra hållbarhetsmål och nyckeltal på sida 10

Betyg, recensioner och åtaganden

 

CDP ger oss ett B-betyg

Vi gick med i CDP 2018 och sedan 2019 har vi rapporterat våra aktiviteter för att minska vår klimatpåverkan. Vårt mål är att ständigt förbättra ratingen och vi är stolta över att för år 2022 tagit ytterligare ett steg framåt och förbättrade vår score från ett "C" till ett "B", vilket återspeglar åtgärder och framsteg vi gjort under året främst avseende koldioxidutsläpp i verksamheten.

Ta del av rapporten

MSCI ger oss "AAA"

År 2023 fick Munters betyget AAA (på en skala AAA-CCC) i MSCI ESG Ratings-bedömningen. Läs ansvarsfriskrivningen.

Mer om MSCI

Års-och hållbarhetsredovisning

Ladda ner 2022 rapporten (på engelska)

EU taxonomin

EU har skapat EU-taxonomien för att nå sina klimat- och energimål till 2030. Vi har gjort en analys för att identifiera ekonomisk verksamhet som är berättigad till taxonomi.

Mer om vårt taxonomiarbete på s.70

Ett jämställt företag

Sedan 2012 har stiftelsen Allbright årligen granskat börsens toppskikt med utgångspunkt i representation. Munters har erkänts av Allbright för att sträva efter att bli ett mer jämställt företag.

Ta del av rapporten

Sustainability News

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.