Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

AGM_topimage.jpg

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman ett aktiebolags högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisorer samt fattar beslut om ärende såsom ändringar av bolagets bolagsordning.

Årsstämma 2021

Munters höll sin årsstämma 2021 den 19 maj. Här finner du en intervju med vår styrelseordförande, Magnus Lindquist och vår VD, Klas Forsström där de uttalar sig om året som gått och starten av 2021.

Press release från årsstämma 2021

Stämmoprotokoll årsstämma 2021

 

Dokument inför årsstämman 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Fullmaktsformulär 2021

Poströstningsformulär 2021

Valberedningens beslutsförslag och yttrande

Valberedningens förslag 2021

Valberedningens motiverade yttrande 2021

Styrelsens yttranden och rapporter

Styrelsens yttrande avseende kapitel 19 § 22

Styrelsens yttrande avseende kapital 18 § 4

Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Munters Group AB ersättningsrapport 2020

Munters Group AB ersättningsrapport 2020

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.