Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

AGM_topimage.jpg

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman ett aktiebolags högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisorer samt fattar beslut om ärende såsom ändringar av bolagets bolagsordning.

Årstämma 2022

Munters årsstämma kommer hållas den 18 maj 2022 klockan 15:00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm, Sweden. 

Ärenden till årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska vara valberedning@munters.se tillhanda senast den 30 mars 2022 för att med säkerhet kunna tas upp i kallelsen till stämman.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.