164070652.jpg

Restauranger

Hög luftfuktighet ligger ofta bakom många vanliga problem i dagens restauranger.

När till exempel luftspridare droppar vatten på golv och kunder, eller när det bildas kondens på glasdörrar och –fönster, är det tydliga tecken på för hög luftfuktighet. Också när golv svettas och tar lång tid att torka efter svabbning, indikerar det problem med hög luftfuktighet.  Eller slutligen, när personalen klagar på att hela tiden vara för varma, medan kunderna samtidigt klagar på att de fryser, är det också ett tecken på för hög luftfuktighet. Många restaurangägare och –designers funderar över varför dessa problem är så mycket vanligare nu än förr. Det korta svaret är att restaurangdesign har förändrats, men det har inte luftbehandlingssystemen.

Restaurant

Möjligheten att kontrollera både temperatur och luftfuktighet i ett utrymme, är nyckeln till en behaglig miljö för alla. Genom att kontrollera inomhusluftfuktigheten, kan termostaten vridas upp och energibesparingar kan göras. Studier har också visat att såväl kunder som personal trivs bättre vid milda, torra inomhusförhållanden, än vid kalla och fuktiga förhållanden. Det extra värdet en restaurangägare vinner på att installera adekvat lufthanteringsutrustning, går bortom trivsel. Det hjälper även till att sänka energikostnader, säkerställer mat- och kundsäkerhet och reducerar fuktrelaterade problem.

Munters använder sig av energiåtervinningsteknologi och luftfuktighetskontroll för att skapa effektivare, högpresterande luftbehandlingssystem som kan skapa en bättre upplevelse för kunderna och personalen.

 • Arenor, Gym och Fitnesscenter

  Arenor, Gym och Fitnesscenter

  Luftbehandling vid arenor, gym, och fitnesscenter kan vara utmanande pga. den höga fuktbelastningen. Genom att kontrollera den relativa…

  Läs mer
 • Hotell & semesteranläggningar

  Hotell & semesteranläggningar

  Det är en stor utmaning för ingenjörer och designers att förse flerbostadshus med uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC).

  Läs mer
 • Ishallar

  Ishallar

  Avfuktning av ishallar ger ett hälsosamt och behagligt klimat i hallen. Inga dimmiga förhållanden under matcher, ingen kondens och rost på…

  Läs mer
 • Biografer & hörsalar

  Biografer & hörsalar

  Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

  Läs mer
 • Restauranger

  Restauranger

  Hög luftfuktighet ligger ofta bakom många vanliga problem i dagens restauranger.

  Läs mer
 • Inomhusbassänger och badhus

  Inomhusbassänger och badhus

  Den aggressiva kombinationen fukt och klor vid inomhusbassänger och badhus utgör ett hot mot inomhusklimatet och byggnadselement. Munters…

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler

   MX²

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler

   DesiCool®

   DesiCool är ett miljövänligt och energieffektivt luftbehandlingssystem,…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land