Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Distributionslager

Distributionslager

Det finns ett direkt samband mellan hög relativ fuktighet och fuktskador på lagrat gods. Ett distributionslager hanterar varor av olika kvalitet, som är olika känsliga för det omgivande klimatet. För att säkra att varornas kvalitet inte påverkas, är det viktigt att luftfuktigheten kontrolleras. Att värma upp lagret är inte speciellt effektivt i detta fall och kan bli kostsamt. Genom att i stället avfukta luften, hålls luftfuktigheten på en stabil, kontrollerad nivå, samtidigt som energiåtgången minskar.

Hög luftfuktighet ökar risken för skador på gods

Hög relativ luftfuktighet (RH) i lagret ökar risken för skador på lagrat gods. Genom att kontrollera luftfuktigheten så att den inte överstiger rekommenderade värden kan man gardera sig mot de flesta skador och andra problem som beror på fukt. Kartonger som blir mjuka av fukt kan gå sönder, medan textilier, papper, trä, och livsmedel kan mögla, elektronikkomponenter oxidera och metaller korrodera.

Avfuktning ger kontroll på energiförbrukningen och godsets kvalitet

Det är vanligt att använda uppvärmning för att kontrollera den relativa luftfuktigheten i ett torrlager. Under en stor del av året är det inte speciellt effektivt, då det krävs att luften värms mer än den omgivande luftens temperatur för att få någon effekt. Den relativa luftfuktigheten i ett uppvärmt lagerutrymme fluktuerar vanligtvis mellan 20 % och 70 % RH, beroende på vilka väderförhållanden som råder utomhus. Uppvärmning som metod blir både ineffektiv och kostsam.

Temperaturen i sig har inte har någon inverkan på materialens kvalitet. Det är luftfuktigheten som behöver kontrolleras. För att exempelvis komma ner till 50 % RH och skapa önskat klimat i lagret, krävs det att temperaturen värms till cirka 8 ºC högre än utetemperaturen. Det går åt mycket energi till uppvärmningen och den högre temperaturen påverkar klimatet i lagret för de anställda. Genom att i stället avfukta luften, uppnås två stora fördelar: fukten kontrolleras och nivån ligger stabil året runt, samtidigt som energiåtgången minskar.

Kostnaden för att värma upp ett lagerutrymme är vanligtvis minst dubbelt så hög som kostnaden för avfuktning. Ett uppvärmt lager ger inte heller de material som förvaras där ett effektivt skydd, vilket förstås är viktigt då godset så småningom ska levereras till kund. Ett avfuktat lagerutrymme erbjuder en konstant relativ luftfuktighet året runt, oberoende av utetemperaturen. Det minska energiförbrukningen och säkrar att varorna bibehåller sin kvalitet.

Fördelar:

  • Bevarar godset som förvaras
  • Konstant inomhusklimatn året runt
  • Skydd mot mögel, oxidation och korrosion
  • Skapar ett behagligt klimat för de om jobbar i lagret
  • Kostnadseffektivt

Ladda gärna ner vår broschyr för att få veta mer om Munters lösningar för ditt lager.

Munters Services 

Med Munters som servicepartner får er avfuktningsutrustning den uppmärksamhet, omsorg och det underhåll som den behöver för att fungera väl och hålla länge. Under hela utrustningens livscykel säkerställer våra serviceingenjörer en optimal drift, minimal energiförbrukning och en maximal livslängd på er investering. Vi är med er hela vägen.

Energieffektiv klimatkontroll i lagret

Visste du att ett avfuktat laget förbrukar 30-90% lägre energi jämfört med ett uppvärmt lager? Våra världsledande system nyttjar sorptionsavfuktningsteknik som effektivt avlägsnar fukt från luften, vilket gör att man kan reglera luftfuktigheten ned till mycket låga nivåer på ett enhetligt och exakt sätt. Läs mer om Munters tekonlogi för industriell avfuktning.

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.