Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Extra Bolagsstämma 2018

En extra bolagsstämma hölls tisdagen den 18 december 2018 klockan 14:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Dagordning

Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelseledamöter.
7. Val av styrelseordförande.
8. Stämmans avslutande.

Bolagsstämmoprotokoll

Bolagsstämmoprotokoll Extrastämma 2018.PDF 

Stämmokommuniké

Press release: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MUNTERS GROUP AB

Kallelse

Munters Group AB - Kallelse till extrastämma.pdf

Motivering avseende förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande

Motivering förslag_Munters styrelse.pdf

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.