Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

market-trends-city.png

Omvärldsanalys och trender

Klimatförändring en viktig megatrend

Clouds

Munters gynnas av starka globala drivkrafter och trender som stödjer användningen av avancerade lösningar för klimatkontroll. Munters kanske viktigaste megatrend är klimatförändring med fokus på resurseffektivitet där koncernen är väl positionerad och kan vara en del av lösningen mot en mer hållbar värld.

TREND: KLIMATFÖRÄNDRING

Över hela världen ökar kraven på hållbara och energieffektiva klimatlösningar som leder till minskade utsläpp hos Munters kunder. För att nå globala klimatmål krävs stora insatser och allt fler företag tar ansvar för och säkerställer en hållbar verksamhet i hela värdekedjan. Att bidra till ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser är en viktig framgångsfaktor.

Så möter Munters trenden:

Munters energieffektiva lösningar bidrar till att uppfylla kunders åtaganden för en minskad klimatpåverkan och att säkerställa en hållbar verksamhet.

Exempel:

 • Munters produkter kan förlänga livslängden på broar och annan infrastruktur och därigenom skapa resurseffektivitet.
 • Våra lösningar kan avskilja miljöfarliga ämnen i industriprocesser och rökgas. 
 • Munters möjliggör en stor del av världens produktion av litiumjonbatterier genom att leverera ultratorr luft.

TREND: ÖKAD DIGITALISERING

Farmer with an ipadTilltagande datatrafik, en ökad användning av molntjänster och allt fler uppkopplade enheter driver tillväxt inom branscher som är exponerade mot digitaliseringen. Digitaliseringen öppnar också för nya sätt att skapa värde och interagera med kunderna. Ett exempel på detta är att erbjuda uppkopplade service- och supporttjänster.

Så möter Munters trenden:

Munters kundlösningar erbjuder uppkoppling av produkter och system som möjliggör mer data och kontroll i kundernas produktionsmiljö och hela värdekedja.

Exempel:

 • Digitaliseringen möjliggör nya system av lösningar med långsiktig potential för Munters att sälja klimat som en tjänst.
 • Munters IoT-lösning för uppkoppling av gårdar och livsmedelsanläggningar, SonarEcho, optimerar logistikkedjan och minimerar därmed resursanvändning.
 • Stor efterfrågan på kylning av datorhallar. Våra lösningar för datacenter ger signifikanta energibesparingar jämfört med
  traditionell kylning.

TREND: BEFOLKNINGSTILLVÄXT

Photo of a cityÖkat fokus på klimat- och miljöpåverkan och knapphet på resurser till följd av befolkningstillväxten i världen, samt en växande urban medelklass som konsumerar mer animalisk och växtbaserad protein, driver efterfrågan på energi- och resurseffektiva lösningar.

Så möter Munters trenden:

Munters har överlag de mest energieffektiva lösningarna på marknaden som bidrar till kunders ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp.

Exempel:

 • Exakt klimatkontroll i djurhållning optimerar resursåtgång i form av foder och vatten och förbättrar djurens hälsa.
 • Energieffektiva kylenheter i stormarknader sänker energiförbrukningen med upp till 40 procent.
 • Miljövänliga och energieffektiva luftbehandlingssystem, som återvinner värmeenergi och omvandlar värme till kyla, används bland annat i kontorsfastigheter, stormarknader samt produktionsanläggningar.

UNDERTREND BEFOLKNINGSTILLVÄXT: Höga krav på produktionsmiljöer

Population growth

Höjda kvalitetsstandarder, hårdnande konkurrens och en ökad förståelse för klimatets påverkan på produktivitet och produktkvalité ökar efterfrågan på avancerade klimatlösningar. Matindustrin behöver kostnadseffektiva
lösningar mot imma, isbildning, kondensdropp, och andra fuktrelaterade problem, för att uppfylla nolltoleransriktlinjerna och undvika avvikelserapporter.

Så möter Munters trenden:

Munters erbjuder en ett exakt klimat för kunden, vilket möter kundernas krav på att kunna kontrollera miljön bättre.

Exempel:

 • Munters portfölj av DOASlösningar (Dedicated Outdoor Air Systems) är branschens mest effektiva med avseende på
  fuktreduceringseffektivitet.
 • Ett bra innomhusklimat i djurhållningen är viktigt för såväl djurens välmående som för de anställdas arbetsmiljö och en ökad produktivitet.

UNDERTREND BEFOLKNINGSTILLVÄXT: Strikta regleringar

Strängare lagar och miljöstandarder driver efterfrågan på lösningar för att minska föroreningar från avgaser och rökgaser till exempel inom skeppsindustrin. Vidare skärps kraven på effektiv avfuktning i publika byggnader i bland annat USA.

Så möter Munters trenden:

Munters har många lösningar för att möta kundernas behov och krav på rening av utsläpp från både kolkraftverk och fartyg där koncernens droppavskiljare renar utsläpp i hög grad.

Exempel:

 • Munters energieffektiva HVAC-lösningar (Heating, Ventilation and Air Conditioning) kan möta efterfrågan på högre energieffektivitet inom till exempel livsmedelsbranschen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.