Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

market trends main edit.jpg

Omvärldsanalys och trender

Stora megatrender driver och påverkar vår marknad, både vad gäller efterfrågan på klimatlösningar och våra strategiska prioriteringar. Vi ser starka globala drivkrafter och trender som stödjer användningen av effektiva klimatlösningar. Vi är väl positionerade för att möta dessa trender och vara en del av lösningen mot en mer hållbar värld.

 

climate change rec.jpeg

Trend: Klimatförändringen

Klimatförändringen är en global fråga som växer i betydelse hos politiker, näringsliv och konsumenter. Vi ser att bland annat EU:s gröna giv och resultaten från COP26 ökar trycket på att näringslivet ska agera för att minska sitt klimatavtryck. Det är en stark trend att allt fler företag tar ansvar och vill säkerställa en hållbar verksamhet i hela värdekedjan. För dem – liksom för oss – är ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser och minskad klimatpåverkan en viktig framgångsfaktor. Detta leder till att vi ser hur efterfrågan ökar globalt på hållbara och energieffektiva klimatlösningar som minskar våra kunders klimatavtryck.

Så möter Munters trenden:

Munters energieffektiva lösningar bidrar till att minska våra kunders klimatpåverkan och säkerställa en hållbar verksamhet. 

Exempel:

 • Munters produkter kan förlänga livslängden på broar, vindkraftverk och annan infrastruktur och därigenom öka resurseffektiviteten. 
 • Våra lösningar tar bort upp till 95 procent av det skadliga svavel som finns i utsläppen från fartyg.
 • Munters möjliggör en stor del av världens produktion av litiumjonbatterier till elbilar genom att leverera ultratorr luft. Vi kan också minska elförbrukningen i produktionen för att på så sätt skapa mer hållbara batterilösningar.

 

digitization rec.jpeg

Trend: Ökad digitalisering

Ökande datatrafik, fler molntjänster och allt fler uppkopplade enheter driver tillväxt inom branscher som är exponerade mot digitaliseringen. Digitaliseringen öppnar också för nya sätt att skapa värde och interagera med kunderna. Ett exempel på detta är att erbjuda uppkopplade service och supporttjänster.

Så möter Munters trenden:

Munters lösningar erbjuder uppkoppling av produkter och system som möjliggör mer data och kontroll i kundernas produktionsmiljöer och i hela värdekedjan.

Exempel:

 • Digitaliseringen möjliggör nya system och lösningar med långsiktig potential för Munters att sälja klimat som en tjänst. 
 • Stor efterfrågan på kylning av datorhallar. Våra lösningar för datacenter ger signifikanta energibesparingar jämfört med traditionell kylning.
 • Munters IoT-lösning för uppkoppling av gårdar och livsmedelsanläggningar optimerar djurhållning och logistikkedjan samt minimerar resursanvändning.

 

population rec.jpeg

Trend:  Befolkningstillväxt

Ökat fokus på klimat- och miljöpåverkan och begränsade resurser till följd av befolkningstillväxten i världen, samt en växande urban medelklass som konsumerar mer animaliskt och växtbaserat protein, driver efterfrågan på energi- och resurseffektiva lösningar.

Så möter Munters trenden:

Munters erbjuder energieffektiva lösningar som bidrar till ökad effektivitet med högre produktion för kunderna och minskade koldioxidutsläpp.

Exempel:

 • Ett bra inomhusklimat i djurhållningen är viktigt för såväl djurens välmående och optimerad resursåtgång som för de anställdas arbetsmiljö och en ökad produktivitet.
 • Energieffektiva kylenheter i stormarknader sänker energiförbrukningen med upp till 40 procent.
 • Miljövänliga och energieffektiva luftbehandlingssystem underlättar bland annat tillverkning av mjölkpulver och läkemedel.

 

production rec.jpeg

Trend: Högre krav i produktionsmiljöer

Det finns en ökad förståelse för klimatets påverkan på produktivitet och produktkvalitet. Specifika produktionstyper, till exempel produktion av litiumjonbatterier, kräver ett extremt exakt klimat. Även strängare regelverk och ökad kontroll av spårbarhet inom djuruppfödning och livsmedelsproduktion driver efterfrågan.

Så möter Munters trenden:

Munters erbjuder ett exakt klimat för kunden, vilket möter kundernas krav på att kontrollera produktionsmiljön bättre.

Exempel:

 • Energieffektiva HVAC-lösningar (Heating, Ventilation and Air Conditioning) kan möta efterfrågan på högre energieffektivitet inom livsmedelsbranschen.
 • Eliminering av flyktiga organiska föreningar (VOC) från till exempel bilindustrins billackering och halvledartillverkning. 
 • Uppkopplade produkter inom lantbruk säkerställer kontroll och ett säkert, hälsosamt klimat i ladugårdar. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.