Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

market-trends-city.png

Omvärldsanalys och trender

Klimatförändring en viktig megatrend

Clouds

Munters gynnas av starka globala drivkrafter och trender som stödjer användningen av avancerade lösningar för klimatkontroll. Munters kanske viktigaste megatrend är klimatförändring med fokus på resurseffektivitet där koncernen är väl positionerad och kan vara en del av lösningen mot en mer hållbar värld.

TREND: KLIMATFÖRÄNDRING

Över hela världen ökar kraven på hållbara och energieffektiva klimatlösningar som leder till minskade utsläpp hos Munters kunder. För att nå globala klimatmål krävs stora insatser och allt fler företag tar ansvar för och säkerställer en hållbar verksamhet i hela värdekedjan. Att bidra till ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser är en viktig framgångsfaktor.

Så möter Munters trenden:

Munters energieffektiva lösningar bidrar till att uppfylla kunders åtaganden för en minskad klimatpåverkan och att säkerställa en hållbar verksamhet.

Exempel:

 • Munters produkter kan förlänga livslängden på broar och annan infrastruktur och därigenom skapa resurseffektivitet.
 • Våra lösningar kan avskilja miljöfarliga ämnen i industriprocesser och rökgas. 
 • Munters möjliggör en stor del av världens produktion av litiumjonbatterier genom att leverera ultratorr luft.

TREND: ÖKAD DIGITALISERING

Farmer with an ipadTilltagande datatrafik, en ökad användning av molntjänster och allt fler uppkopplade enheter driver tillväxt inom branscher som är exponerade mot digitaliseringen. Digitaliseringen öppnar också för nya sätt att skapa värde och interagera med kunderna. Ett exempel på detta är att erbjuda uppkopplade service- och supporttjänster.

Så möter Munters trenden:

Munters kundlösningar erbjuder uppkoppling av produkter och system som möjliggör mer data och kontroll i kundernas produktionsmiljö och hela värdekedja.

Exempel:

 • Digitaliseringen möjliggör nya system av lösningar med långsiktig potential för Munters att sälja klimat som en tjänst.
 • Munters IoT-lösning för uppkoppling av gårdar och livsmedelsanläggningar, SonarEcho, optimerar logistikkedjan och minimerar därmed resursanvändning.
 • Stor efterfrågan på kylning av datorhallar. Våra lösningar för datacenter ger signifikanta energibesparingar jämfört med
  traditionell kylning.

TREND: STRIKTARE REGELVERK OCH KRAVSTÄLLNING I PRODUKTIONSMILJÖER

Photo of a citySpecifika produktionstyper, såsom till exempel produktion av litiumjonbatterier, kräver ett extremt exakt klimat för att säkra kvalité och produktion. Strängare regelverk relaterade till spårbarhet och biosäkerhet inom boskapsuppfödning och livsmedelsproduktion ställer ökade krav på alla aktörer i livsmedelskedjan. Tillsynsmyndigheterna över hela världen bidrar till detta genom ökad kontroll för att minska föroreningar från olika industrier.

Så möter Munters trenden:

Munters har överlag de mest energieffektiva lösningarna på marknaden som bidrar till kunders ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp.

Exempel:

 • Vi underlättar till exempel för en hygienisk spraytorkning för tillverkning av mjölkpulver och läkemedel.
 • Dessutom renar vår teknik utsläpp från koleldade kraftverk och fartyg.
 • Vi eliminerar också flyktiga organiska föreningar (VOC) från bilindustrins billackering och halvledartillverkning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.