Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Biografer & hörsalar

Biografer & hörsalar

Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

Biografer medför en särskild utmaning när det gäller att välja uppvärmnings- och luftbehandlingssystem för att förse dessa
lokaler med riktig ventilation. Biografägare står inför utmaningen att tillföra större mängder ventilationsluft (vilket  rekommenderas av ASHRAE Standard 62 och som krävs enligt reviderade byggnormer) utan att öka sina kostnader för
ventilationssystemet och kostnaden för driften. Dessutom har biografer olika typer av rumsytor såsom lobby, projektorrum och toaletter, som har egna ventilations- och temperatur krav. Korrekt temperatur och fuktighetskontroll mellan dessa ytor
kräver särskild uppmärksamhet. Fuktighet, inte bara temperatur, har en viktig inverkan på människors välbefinnande och luftkvalitet inomhus. 

488573185.jpg

Konventionella luftkonditioneringssystem använder kylslingor för att justera luftfuktigheten, men denna lösning kan bli dyrbar. Luften kyls ned till under dess daggpunkt för att kondensera ut fukten, men måste sedan åter värmas upp för att spridas i utrymmet till en lämplig temperatur och relativ luftfuktighet.  

Biografer har också oregelbundet besökarantal. Detta kan generera höga driftskostnader eftersom ventilation och termiska krav kommer att variera kraftigt, vilket gör att ventilationssystemet kommer att vara överdimensionerat för en stor del av tiden. Oberoende kontroll av luftfuktigheten gör systemet anpassningsbart utan att öka kostnader för temperaturjustering.

 

Munters avfuktningsprodukter kan sänka fuktighetsnivåer i utrymmen och tillföra korrekt mängd ventilationsluft, samtidigt som energikostnaderna sänks och besökarnas komfort ökar.  Genom att använda Munters dedikerade utomhusluftsystem (DOAS), kan energikostnaderna hållas nere samtidigt som biografen tillförs ventilationsmängd enligt kraven. Kombinationen sorptionsavfuktare och energiåtervinning ger DOAS systemet en mängd fördelar:

  • Låg kostnad för att uppfylla byggstandarder
  • Oberoende kontroll av luftfuktighet utan att justera temperaturen
  • Torra, hälsosamma luftkanaler
  • Ökad kylning (årsverkansgrad)
  • Installation i befintliga system
  • Förbättrad kvalitet på inomhusluft
  • Energiåtervinning

KONTAKTA OSS

Här hittar du närmaste kontakt

Eller välkommen att ringa vår växel så får du hjälp:

08-626 63 00

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.