483800295.jpg

Biografer & hörsalar

Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

Biografer medför en särskild utmaning när det gäller att välja uppvärmnings- och luftbehandlingssystem för att förse dessa
lokaler med riktig ventilation. Biografägare står inför utmaningen att tillföra större mängder ventilationsluft (vilket  rekommenderas av ASHRAE Standard 62 och som krävs enligt reviderade byggnormer) utan att öka sina kostnader för
ventilationssystemet och kostnaden för driften. Dessutom har biografer olika typer av rumsytor såsom lobby, projektorrum och toaletter, som har egna ventilations- och temperatur krav. Korrekt temperatur och fuktighetskontroll mellan dessa ytor
kräver särskild uppmärksamhet. Fuktighet, inte bara temperatur, har en viktig inverkan på människors välbefinnande och luftkvalitet inomhus. 

488573185.jpg

Konventionella luftkonditioneringssystem använder kylslingor för att justera luftfuktigheten, men denna lösning kan bli dyrbar. Luften kyls ned till under dess daggpunkt för att kondensera ut fukten, men måste sedan åter värmas upp för att spridas i utrymmet till en lämplig temperatur och relativ luftfuktighet.  

Biografer har också oregelbundet besökarantal. Detta kan generera höga driftskostnader eftersom ventilation och termiska krav kommer att variera kraftigt, vilket gör att ventilationssystemet kommer att vara överdimensionerat för en stor del av tiden. Oberoende kontroll av luftfuktigheten gör systemet anpassningsbart utan att öka kostnader för temperaturjustering.

 

Munters avfuktningsprodukter kan sänka fuktighetsnivåer i utrymmen och tillföra korrekt mängd ventilationsluft, samtidigt som energikostnaderna sänks och besökarnas komfort ökar.  Genom att använda Munters dedikerade utomhusluftsystem (DOAS), kan energikostnaderna hållas nere samtidigt som biografen tillförs ventilationsmängd enligt kraven. Kombinationen sorptionsavfuktare och energiåtervinning ger DOAS systemet en mängd fördelar:

 • Låg kostnad för att uppfylla byggstandarder
 • Oberoende kontroll av luftfuktighet utan att justera temperaturen
 • Torra, hälsosamma luftkanaler
 • Ökad kylning (årsverkansgrad)
 • Installation i befintliga system
 • Förbättrad kvalitet på inomhusluft
 • Energiåtervinning

 • Hotell

  Hotell

  Det är en stor utmaning för ingenjörer och designers att förse flerbostadshus med uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC).

  Läs mer
 • Flygplatser

  Flygplatser

  Kylning och upprätthållande av en behaglig atmosfär på en flygplats är en utmaning. Det stora antalet människor som passerar in och ut samt öppnandet…

  Läs mer
 • Kriminalvårdsanstalter och fängelser

  Kriminalvårdsanstalter och fängelser

  Med ständigt växande antal interner och alltmer överfyllda anstalter, behövs nya byggnader och utbyggnad av befintliga, för att fylla behovet. I…

  Läs mer
 • Biografer & hörsalar

  Biografer & hörsalar

  Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

  Läs mer
 • Sjukhus

  Sjukhus

  Sjukhusägare och fastighetsskötare möter ibland utmaningar i form av krav på ventilationen för upprätthållandet av ett hälsosamt och behagligt…

  Läs mer
 • Drying Rooms

  Drying Rooms for commercial buildings

  Clothing can be dried quickly, effectively and efficiently with dehumidification.

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler

   MCD Avfuktare

   MCD (Munters Configurable Dehumidifier) tillämpar en sorptionsprincip som…

   Se fler

   MX²

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land