480454247.jpg

Ishallar

Avfuktning av ishallar ger ett hälsosamt och behagligt klimat i hallen. Inga dimmiga förhållanden under matcher, ingen kondens och rost på byggnadselement, och en förbättrad iskvalitet för skridskoåkarna.

Traditionell luftbehandling klarar inte av att effektivt hantera den höga luftbelastningen i ishallar. Problem relaterade till hög luftfuktighet är många och kan orsaka skador för stora belopp. Vid hög luftfuktighet bildas kondens både på isen och i taket, varifrån det droppar ned på publiken och isen. Droppet ger isbildning på isytan med mjuk isyta som följd. Det kan utgöra en risk för skridskoåkarna och ge sämre resultat för exempelvis hastighetsåkare. Kondensen kan till skador på byggnadskonstruktionen i form av rost, mögel och svamp. Under evenemang med publik ökar luftfuktigheten ytterligare och orsakar dimma som stör sikten för spelarna.

Munters sorptionsavfuktare säkerställer att luftens daggpunkt i ishallen hålls låg och så nära isens temperatur som möjligt. Sorptionsrotorn i avfuktaren fångar upp fukten ur luften och förhindrar att kondens bildas.

 Fördelar med Munters avfuktare för ishallar:

 • Minskad kondens och förbättrad sikt
 • Förbättrad iskvalitet och minskade kostnader för att hålla isen fri från isuppbyggnad
 • Byggnadskonstruktionen skyddas från fuktrelaterade skador
 • Minskade underhållskostnader och driftskostnader
 • Hälsosammare luftkvalitet, inga mögel- och bakterieangrepp

 • Arenor, Gym och Fitnesscenter

  Arenor, Gym och Fitnesscenter

  Luftbehandling vid arenor, gym, och fitnesscenter kan vara utmanande pga. den höga fuktbelastningen. Genom att kontrollera den relativa…

  Läs mer
 • Hotell & semesteranläggningar

  Hotell & semesteranläggningar

  Det är en stor utmaning för ingenjörer och designers att förse flerbostadshus med uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC).

  Läs mer
 • Ishallar

  Ishallar

  Avfuktning av ishallar ger ett hälsosamt och behagligt klimat i hallen. Inga dimmiga förhållanden under matcher, ingen kondens och rost på…

  Läs mer
 • Biografer & hörsalar

  Biografer & hörsalar

  Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

  Läs mer
 • Restauranger

  Restauranger

  Hög luftfuktighet ligger ofta bakom många vanliga problem i dagens restauranger.

  Läs mer
 • Inomhusbassänger och badhus

  Inomhusbassänger och badhus

  Den aggressiva kombinationen fukt och klor vid inomhusbassänger och badhus utgör ett hot mot inomhusklimatet och byggnadselement. Munters…

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler

   MX²

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler

   DesiCool

   DesiCool är ett miljövänligt och energieffektivt luftbehandlingssystem,…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land