Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Avfuktning av kyl- och fryslager

Avfuktning av kyl- och fryslager

I kyl- och fryslager är kondens ett stort problem. Därför måste luftfuktigheten kontrolleras, då den orsakar kondens som i den kalla miljön ger upphov till dimma, frost och is. Även luftslussen och lastbryggan kan påverkas.

Avfrostning tar tid och drar energi, samtidigt som aggregaten inte fungerar effektivt om det ligger is på dem. Det ökar driftskostnaden. Med rätt avfuktningslösning, kan kondens och isbildning i kyl- och fryslager undvikas.

Med ett avfuktningssystem från Munters kan ni både minska anläggningens koldioxidavtryck och driftskostnad. Våra system är designade för att skapa ett perfekt klimat i hela er anläggning.

Industriell avfuktning ger en trygg arbetsplats

Kondens och is i kyl- och frysrum skapar osäkra arbetsförhållanden med hala golv som ökar risken för halka, samtidigt som den fuktiga luften orsakar dimma och dålig sikt. Det finns också risk för att is på väggar och tak lossnar och faller ner på utrustning eller på personal som jobbar i lokalen.

Munters avancerade avfuktningslösningar hindrar att kondens bildas och riktar därmed in sig på kärnan till problemet. Med luftfuktigheten under kontroll, kan personalen känna sig trygg på arbetsplatsen.

Rätt lösning för varje kyl- och fryslager

Problemen i lagret börjar när fuktig luft passerar in i det kalla utrymmet. Varje lokal har sina unika förutsättningar och krav och det krävs en lösning som är anpassad till just er anläggning.

Våra experter kan hjälpa er att hitta den optimala lösningen som både kommer att öka driftseffektiviteten och spara energikostnader. Våra anpassade avfuktningssystem är lösningen på era kyl- och frysrumsproblem.

Om du vill veta mer om Munters lösningar för kyl- och fryslager, ladda ner vår broschyr:

Ladda ner broschyr (EN)

Håll fukten borta från kyl- och frysrummet

Håll fukt borta från din kylförvaring
Oavsett av om produkterna kräver frystemperatur eller bara kyld förvaring som i kyl eller kallare rum, måste anläggningen se till att produkterna bibehåller sin kvalitet och färskhet. Då är det viktigt att inte bara hålla en stabil temperatur utan också att hålla den relativa luftfuktigheten under kontroll. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att luftfuktigheten hålls lägre än 60% RH, relativ luftfuktighet, (2-22°C).

Med en skräddarsydd avfuktningslösning från Munters i era kyl- och frysrum kan den relativa luftfuktigheten hållas i schack. Därmed kommer ni både att följa de strikta hälsoföreskrifterna inom, till exempel, livsmedels- eller läkemedelsindustrin, och säkerställa att produktkvaliteten bibehålls över tid, med maximal hållbarhetstid för produkten.

Munters avfuktningslösningar ger er kontroll året om, oavsett förhållanden i omgivningen eller om ni tar bort kylenheter.

Spara energi. Spara miljön.

En bra avfuktningslösning kontrollerar luftfuktigheten både i utrymmet utanför kyl- eller frysrummet, så att tillströmningen av fukt in till kylrummet blir minimal, och inne i det kalla utrymmet för att förhindra att is bildas. En anpassad avfuktningslösning ger både minskade energikostnader och bidrar till att minska koldioxidavtrycket.

Med Munters lösning går det att använda aggregat som till 100% är regenererade med kondensvärme från kylanläggningen, vilket är en mycket energieffektiv lösning.

Munters IceDry

Munters IceDry är en avfuktare speciellt utvecklad för kyl- och frysutrymmen. Den avfuktar luften och sänker de höga fuktnivåer som orsakar kondens, som annars snabbt kan övergå till frost och is. IceDry installeras antingen inne i utrymmet eller vid ingången. Vi skräddarsyr lösningen så att den blir så energieffektiv som möjligt och fungerar optimalt för just er verksamhet.

Munters IceDry combats ice in storage at KLM Catering Services

IceDry förhindrar is i lagret hos KLM Catering Services

"Vi hade is och snö på evaporatorn. Den var svårt att rengöra och det var svårt att hålla jämna -20°C", säger en KLM-anställd.

Tre Munters IceDry-enheter installerades i deras kyllager.

"Skillnaden före och efter installationen av IceDry är som natt och dag. Kylrummen är rena och golven är inte längre hala”, avslutar den anställde.

Läs mer om KLM Catering Services (English)

Munters-chocolate-campaign-Count-on-Munters.jpg

Munters Services – med dig hela vägen!

Med Munters som servicepartner får er avfuktningsutrustning den uppmärksamhet, omsorg och det underhåll som krävs för att den ska fungera väl och hålla länge. Under hela utrustningens livscykel säkerställer Munters Services kunskap och expertis en optimal drift, minimal energiförbrukning och att ni får en maximallivslängd på investeringen.

Läs mer om Munters Services

Kontakta Munters

Enligt GDPR behöver vi ditt godkännande för att spara dina kontaktuppgifter. Läs vår integritetspolicy här.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.