Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Resource-efficiency-main-image.jpg

Resurseffektivitet och miljö

Vi har en viktig roll att spela för att skapa en hälsosammare planet. Klimatsystem står ofta för en stor del av energiförbrukningen i många av våra kunders verksamheter. Med ett optimalt klimatsystem kan vi hjälpa vi våra kunder att minska sin energi- och vattenförbrukning.

Vi har arbetat systematiskt under flera år för att minska vår klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och ökad andel förnybar el. Vårt klimatavtryck kommer först och främst av användingen av våra produkter hos kund, samt från den el vi använder i våra produktionsprocesser och för uppvärmning, ventilation och kyla. Vi har som målsättning att minska koldioxidutslappen i hela vår värdekedja. Utöver ett starkt fokus på att minska utsläppen från den egna verksamheten, så arbetar vi intensivt med att minska våra produkters totala koldidoxidavtryck genom ständig innovation och utveckling, effektiva transporter samt genom att göra ansvarsfulla val av material och leverantörer. 

Netto-nollmål till 2030

Vi har satt upp ett mål att nå nettonollutsläpp från vår verksamhet till 2030. Målet ska nås genom att minska direkta utsläpp i vår verksamhet och produktionsanläggningar och genom att bidra till utvecklingen av förnybara elkällor på våra marknader.

Vi rapporterar våra Scope 1, 2 och 3 utsläpp enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Scope 1 och 2 inkluderar utsläpp från fabriksdrift och företagsfordon. Siffrorna exkluderar utsläpp från kontor och andra icke-produktionsplatser, som Munters kommer att börja mäta 2022.

Scope 3 inkluderar utsläpp från deponiavfall som genereras i fabriksverksamheten och från flygresor. Arbete inleddes 2021 för att kunna mäta relevanta utsläpp från ytterligare upp- och nedströmsaktiviteter under de närmaste åren.

För senaste nytt om vårt arbete med Scope 1, 2 och 3 läs vår årsredovisning.

Utöka vår serviceverksamhet

Service som inkluderar underhåll, uppgraderingar och produktbyten är viktiga för kunderna inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Service förlänger produkternas livslängd och ökar effektiviteten av våra installerade produkter. Målet är att på lång sikt växa vår serviceverksamhet till 30% av omsättningen.

Förnya inför morgondagen

Vi fortsätter att fokusera på att ytterligare investera i våra kärnteknologier, lösningar och digitalisering för att optimera vår produktportfölj. Vi har lanserat flera nya produkter, som SyCool och DSS Pro. När vi förnyar oss tittar vi på olika hållbarhetsfaktorer tidigt i processen. Vi tar till exempel hänsyn till materialval, återvinningsmöjligheter och energiförbrukning. När vi har utvärderat alla dessa aspekter definierar vi värdeerbjudandet, tekniska möjligheter och lönsamhetspotential.

Framsteg 2022

Energieffektivitet i våra produktionsanläggningar

Mål att kontinuerligt minska förbrukningen av elektricitet i relation till produktionsvärdet i våra fabriker (MWh/produktionsvärde 000 kr).

 

0,62

Utfall 2021: 0,90
Utfall 2020: 0,96

Grön el

På sikt vill vi att 100% av vår elektricitet ska komma från förnybara källor och vi har ett delmål att uppnå minst 80% senast år 2026 i våra produktionsanläggningar.

 

72%

Utfall 2020: 53%
Utfall 2019: 50%

Återvinningsgrad

Mål att kontinuerligt höja återvinningsgraden.

 

 

52%

Utfall 2021: 54%
Utfall 2020: 51%

Vattenförbrukning

Successivt minska vattenförbrukningen samt rena avloppsvatten i våra produktionsanläggningar och processer (M3/1 000 nettoomsättningskrona)

 

0,01

Utfall 2021: 0,02

Investeringar i FoU

Forsknings- och utvecklingsinvesteringar mätt i relation till nettoomsättning

 

3.8%

Mål för hållbar utveckling (SDG)

Den verksamhet som Munters bedriver inom området resurseffektivitet stödjer följande områden i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling:

ingen-hunger.jpgrent-vatten.jpgenergi.jpginnovationer.jpgkonsumtion.jpg13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Mer om SDGs och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.