Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Engineers-at-Munters-collaborating.jpg

Resurseffektivitet

Energieffektiva produkter

Våra energieffektiva luftbehandlingslösningar ger renare luft och bättre djurskydd, vilket bidrar till en hälsosammare planet.

Vi arbetar ständigt för att göra våra produkter och lösningar mer energi- och resurseffektiva för att hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck. Hållbarhet är en viktig drivkraft för att utveckla nya produkter och ett huvudskäl till varför kunderna vänder sig till Munters är att förlänga och förbättra livslängden för sina egna produkter och tjänster.

Förnybar energi

Genom energi- och resurseffektiva produktionsanläggningar tillsammans med konstant analys och effektivisering av vårt arbete arbetar vi med att minimera vår miljö- och klimatpåverkan. Koncernen har 17 produktionsanläggningar i tio länder. Vi har ett pågående arbete där en analys av vår miljöpåverkan i hela värdekedjan görs, tillsammans med ett starkt fokus på att mäta
och minimera våra koldioxidutsläpp.

Grönare transporter

Vi vill också transportera fler varor med järnväg och använda elektriska lastbilar för att leverera varor. Nya och förbättrade digitala verktyg för virtuella möten tillåter oss att träffas utan att resa. Dessutom kommer vi framöver att använda oss av el- och hybridbilar i så hög utsträckning som möjligt.

För mer information om våra framsteg under 2020, klicka här.

Mål och måluppfyllnad 2020

Energieffektivitet

Elkonsumtionen i våra produktionsanläggningar ska minska kontinuerligt. (MWh/produktionsvärde Tkr)

 

0,96 %

Utfall 2019: 1.05 %
Utfall 2018: 1.11 %

Grön el

Andelen el från förnybara källor i våra produktionsanläggningar ska öka kontinuerligt.

 

50%

Utfall 2019: 40%
Utfall 2018: 31%

Återvinningsgrad

Generellt lyckade vi öka återvinningsgraden signifikant vid många av våra produktionsanläggningar under 2020. Under året genomfördes även några
större uppstädningar av icke återvinningsbart material som ledde till en lägre återvinningsgrad.

 

 

47%

Utfall 2019: 53%
Utfall 2018: 59%

Miljöböter

Erhållna miljöböter till följd av brister i
efterlevande av lagar och föreskrifter på
miljöområdet. Målet är att inte ha några
sådana böter. revision utan anmärkning.

 

5 TSEK

Utfall 2019: 50 SEK
Utfall 2018: 0 SEK

Sustainable Development Goals (SDG)

De aktiviteter som Munters genomför inom området människor och samhälle stödjer följande områden inom FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Munters produkter bidrar till ökad resurseffektivitet i livsmedelsproduktionen. Genom att öka effektiviteten kan vi bidra till att minska trycket på jordens resurser och främja hållbart jordbruk.

 

Munters produkter bidrar till ökad resurseffektivitet, som också inkluderar mindre vattenanvändning i processerna där Munters produkter installeras.

 

Genom våra energieffektiva produkter kan vi se till att våra kunder förbrukar mindre energi och att deras miljöpåverkan blir lägre.

 

Vi arbetar för att minska vår egen miljöpåverkan genom energi- och resurseffektiva produktionsanläggningar. Vi bidrar också med innovativa lösningar för våra kunder så att de kan minska deras påverkan.

 

Vi arbetar kontinuerligt för att begränsa miljöpåverkan av de transportmetoder vi använder.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.