Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

LED-lights-in-greenhouse.png

Resurseffektivitet

Energieffektiva produkter

Våra energieffektiva luftbehandlingslösningar ger renare luft och bättre djurskydd, vilket bidrar till en hälsosammare planet.

Vi arbetar ständigt för att göra våra produkter och lösningar mer energi- och resurseffektiva för att hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck. Hållbarhet är en viktig drivkraft för att utveckla nya produkter och ett huvudskäl till varför kunderna vänder sig till Munters är att förlänga och förbättra livslängden för sina egna produkter och tjänster.

Förnybar energi

Vi vill vara mer energieffektiva i våra produktionsanläggningar. Idag får sex av 18 produktionsanläggningar sin el från förnybara energikällor. Vårat mål är att vill att hälften av alla våra anläggningar ska drivas med grön energi till 2021.

Grönare transporter

Vi vill också transportera fler varor med järnväg och använda elektriska lastbilar för att leverera varor. För affärsresor, nya och förbättrade digitala verktyg för virtuella möten tillåter oss att träffas utan att resa.

Mål och måluppfyllnad 2019

Energieffektivitet

Elkonsumtionen i våra roduktionsanläggningar ska minska kontinuerligt. (MWh/produktionsvärde Tkr)

 

1,05%

Utfall 2018: 1,11%
Utfall 2017: 1,15%

Grön el

Andelen el från förnybara källor i våra produktionsanläggningar ska öka kontinuerligt.

 

40%

Utfall 2018: 31%
Utfall 2017: 29%

Återvinningsgrad

Andelen avfall som återanvänds eller återvinns av totala mängden avfall ska öka kontinuerligt.

 

 

53%

Utfall 2018: 59%
Utfall 2017: 57%

Miljöböter

Erhållna miljöböter till följd av brister i efterlevande av lagar och föreskrifter på miljöområdet. Målet är att inte ha några sådana böter. I en miljörevision i Mexiko hittades en avvikelse angående administrativa detaljer rörande sophantering. Avvikelsen kunde åtgärdas direkt men medförde tyvärr en bot om 50 TSEK. Efter åtgärdandet gjordes en ny revision utan anmärkning.

 

50 000 SEK

Utfall 2018: 0 SEK
Utfall 2017: 0 SEK

Sustainable Development Goals (SDG)

De aktiviteter som Munters genomför inom området människor och samhälle stödjer följande områden inom FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Munters produkter bidrar till ökad resurseffektivitet i livsmedelsproduktionen. Genom att öka effektiviteten kan vi bidra till att minska trycket på jordens resurser och främja hållbart jordbruk.

 

Munters produkter bidrar till ökad resurseffektivitet, som också inkluderar mindre vattenanvändning i processerna där Munters produkter installeras.

 

Genom våra energieffektiva produkter kan vi se till att våra kunder förbrukar mindre energi och att deras miljöpåverkan blir lägre.

 

Vi arbetar för att minska vår egen miljöpåverkan genom energi- och resurseffektiva produktionsanläggningar. Vi bidrar också med innovativa lösningar för våra kunder så att de kan minska deras påverkan.

 

Vi arbetar kontinuerligt för att begränsa miljöpåverkan av de transportmetoder vi använder.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.